ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Κλειστή για το κοινό τις Παρασκευές η ΔΟΥ Καλαμάτας για Σεπτέμβρη και Οκτώμβρη

0

Το Τμήμα Εσόδων της Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας δεν θα εξυπηρετεί το κοινό κάθε Παρασκευή για τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο λόγω συσσωρευμένων εκκρεμοτήτων και εσωτερικών εργασιών.

Σημειώνεται ότι Διπλότυπα Είσπραξης και Αποδεικτικά Φορολογικής Ενημερότητας θα χορηγούνται κανονικά.

Leave a Reply