ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

10 προτάσεις από την ΚΕΔΕ στην κυβέρνηση για την αποκέντρωση πόρων και αρμοδιοτήτων

0

photo-papadimitriou-1

ΤΙ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΕ ΣΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

 

Η θέση της ΚΕΔΕ την οποία ανέπτυξε ο πρόεδρός της  Γ. Πατούλης συμπυκνώνεται στο ότι: «Οι Δήμοι δεν αντέχουν άλλες περικοπές εσόδων. Η χώρα έχει ανάγκη μία δομική μεταρρύθμιση με αιχμή την αποκέντρωση και ισχυρό αναπτυξιακό ρόλο στην Αυτοδιοίκηση».

Ο υπουργός δεσμεύτηκεγια τη συγκρότηση επιτροπής με τη συμμετοχή της ΚΕΔΕ για την επίλυση του ζητήματος της διαδικασίας χωριστής εγγραφής πιστώσεων ανά δημοτική ενότητα.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε το ζήτημα της διαδικασίας χωριστής εγγραφής των πιστώσεων σε αντίστοιχους κωδικούς των προϋπολογισμών των Δήμων, ανά δημοτική ενότητα. Ο κ. Πατούλης παρέδωσε στον υπουργό την πρόταση νομοθετικής ρύθμισης της ΚΕΔΕ για την επίλυση του θέματος, κατόπιν σχετικής ομόφωνης απόφασης του ΔΣ της Ένωσης. Στη ρύθμιση προτείνεται να παραμείνει σε ισχύ η νομοθετική ρύθμιση του Νόμου 4071/12, με την οποία αναγνωρίσθηκε και θεσμοθετήθηκε η αναγκαιότητα για την εγγραφή όμοιων ή ομοειδών δαπανών των Δήμων σε ξεχωριστές πιστώσεις, ανά δημοτική ενότητα.

Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ μετέφερε στον υπουργό την αγωνία των Δήμων, κυρίως των μικρών ορεινών και νησιωτικών, επισημαίνοντας τον κίνδυνο, αφενός να τιναχθούν οι προϋπολογισμοί τους στον αέρα και αφετέρου να αδυνατούν να προχωρήσουν στην ανάθεση υπηρεσιών και έργων τα οποία προορίζονται για την κάλυψη  στοιχειωδών αναγκών των πολιτών.

«Το ισχύον καθεστώς δημιουργεί ένα ασφυκτικό περιβάλλον για τους Δήμους, οι οποίοι δεν μπορούν να λειτουργήσουν με αποτελεσματικότητα υπέρ των πολιτών», επισήμανε ο κ. Πατούλης και πρόσθεσε πως η αδυναμία εκτέλεσης έργων και παροχής ωφέλιμων υπηρεσιών θα έχει σοβαρές συνέπειες στη χώρα. Επιπρόσθετα επισήμανε προς την πολιτική ηγεσία του υπουργείου πως θα πρέπει να ληφθούν υπόψιν οι ιδιαιτερότητες των Δήμων αλλά και το γεγονός ότι είναι ήδη αποψιλωμένοι  από διοικητικό προσωπικό, που είναι απαραίτητο για την ορθή και αποτελεσματική λειτουργία τους.

Από την πλευρά του ο κ. Παπαδημητρίου δεσμεύτηκε για τη συγκρότηση επιτροπής με εκπροσώπους των συναρμόδιων υπουργείων αλλά και τη συμμετοχή της ΚΕΔΕ προκειμένου να αναζητηθούν από κοινού λύσεις για το πρόβλημα που έχει προκύψει.

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ: ΚΛΕΙΔΙ Η ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ

Κατά τη συνάντηση ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ ενημέρωσε τον υπουργό και για άλλα σημαντικά θέματα που ταλανίζουν τον χώρο της Αυτοδιοίκησης Α’βαθμού, με αιχμή τις νέες περικοπές εσόδων που προβλέπονται στο προσχέδιο του προϋπολογισμού του 2018 αλλά και την ενίσχυση του αναπτυξιακού ρόλου των Δήμων.

Υπογραμμίζοντας την ανάγκη αποκέντρωσης πόρων και αρμοδιοτήτων από το συγκεντρωτικό κράτος προς την Τοπική Αυτοδιοίκηση Α΄ Βαθμού σύμφωνα με τις αρχές της εγγύτητας και της επικουρικότητας, ο κ. Πατούλης συνόψισε τα βασικά προβλήματα των Δήμων στα εξής:

 • Από το 2009 μέχρι το 2016 οι κρατικές επιχορηγήσεις προς τους δήμους (ΚΑΠ) μειώθηκαν κατά 60%.
 • Το 2017 περικόπηκαν επιπλέον άνω των 214 εκατ. ευρώ από την μη απόδοση των παρακρατηθέντων πόρων
 • Στο προσχέδιο του προϋπολογισμού 2018 προβλέπεται περαιτέρω μείωση 129 εκατ. ευρώ με βάση το ΜΠΔΣ.
 • Ειδικά το πρόγραμμα για μικρές τοπικές επενδύσεις, συντηρήσεις και επισκευές από 1.107 εκατ. ευρώ το 2009 περιορίστηκε σε 180 εκατ. ευρώ το 2017, με αποτέλεσμα όχι μόνο να μην προκαλούνται τοπικές επενδύσεις αλλά να υπάρχει άμεσος κίνδυνος απαξίωσης αναπτυξιακών, κοινωνικών και πολεοδομικών υποδομών.
 • Σημαντικοί πόροι της Αυτοδιοίκησης έχουν μεταφερθεί τα τελευταία χρόνια στην Κεντρική Κυβέρνηση (τέλη χρήσης βοσκότοπων, φόρος ζύθου, πετρελαιοειδή, τέλη παραχωρησιούχων δημοσίου, κλπ).
 • Δεν αποδίδονται στους Ο.Τ.Α. , παρά τις αντίθετες αποφάσεις του ΣτΕ, τα έσοδα που τους αναλογούν από το «Πράσινο Ταμείο», με τα οποία έπρεπε να χρηματοδοτούνται έργα αποκατάστασης του περιβαλλοντικού ισοζυγίου.

Επιπρόσθετα αναφέρθηκε και στην αναπτυξιακή προοπτική των Δήμων, τονίζοντας πως η ΚΕΔΕ προτείνει τα κονδύλια του ΕΣΠΑ για τους Δήμους να ενεργοποιηθούν άμεσα και σε προτεραιότητα, να συνδυαστούν με κονδύλια από εθνικούς πόρους, με τα κοινοτικά ανταγωνιστικά προγράμματα και όποια άλλη χρηματοδοτική πηγή μπορεί να αξιοποιηθεί για την προώθηση της Τοπικής Ανάπτυξης.

Ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ υπογράμμισε την ανάγκη οικονομικής αυτοτέλειας της Αυτοδιοίκησης, μέσω της δημοσιονομικής αποκέντρωσης και την υιοθέτηση ενός νέου αναπτυξιακού μοντέλου.

10 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΕΔΕ

Σε αυτό το πλαίσιο, όπως τόνισε, η ΚΕΔΕ προτείνει:

 1. Την προώθηση μιας δομικής μεταρρύθμισης στη λειτουργία του Κράτους και της Αυτοδιοίκησης, με βασικό άξονα την Αποκέντρωση , που θα στηρίζεται στις αρχές της αποτελεσματικότητας, της εγγύτητας και της επικουρικότητας .
 2. Την υιοθέτηση ενός νέου αναπτυξιακού μοντέλου, που θα προβλέπει την ενίσχυση και αξιοποίηση του αναπτυξιακού ρόλου των δήμων, μέσω της ενεργούς συμμετοχής τους στην αναπτυξιακή διαδικασία.
 3. Την κατά προτεραιότητα ενεργοποίηση των μέτρων και δράσεων του ΕΣΠΑ που αφορούν στους Δήμους
 4. Τη διεύρυνση του ρόλου των Δήμων στην παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας και στην υποστήριξη της επιχειρηματικότητας, μέσω ενός νέου θεσμού προώθησης της τοπικής ανάπτυξης, του Τοπικού Συμφώνου Προώθησης της Επιχειρηματικότητας.
 5. Το σχεδιασμό και την εφαρμογή Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Το πρόγραμμα αυτό θα χρηματοδοτηθεί από τις χρηματοροές της νέας γενιάς παρακρατηθέντων, το εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, το Πράσινο Ταμείο και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
 6. Τη μετεξέλιξη του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων σε Δημοτική Τράπεζα
 7. Τη συμμετοχή των δήμων στα έσοδα του Πράσινου Ταμείου αναλογικά με την προέλευση των πόρων του.
 8. Την προώθηση της Φορολογικής Αποκέντρωσης. Πρώτο βήμα, ο Φόρος Ακίνητης Περιουσίας να αποτελέσει τοπικό φόρο, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες κάθε Δήμου, ώστε να προωθεί την τοπική ανάπτυξη .
 9. Την άμεση απόδοση των παρακρατηθέντων της περιόδου 2010-2016.
 10. Την αποκατάσταση των Κ.Α.Π.. Και καμία περαιτέρω μείωση των πόρων που αποδίδονται στους Δήμους, μέσω του κρατικού προϋπολογισμού.

 

Leave a Reply