ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Καθαρισμοί αποστραγγιστικών τάφρων σε πολλές περιοχές του Δήμου Μεσσήνης από τον ΓΟΕΒ Παμίσου

0

Ο Γ.Ο.Ε.Β. Παμίσου έχει ξεκινήσει τον εφετινό καθαρισμό του αποστραγγιστικού δικτύου αρμοδιότητάς του βάσει προτεραιοτήτων και διαθέσιμων πόρων. Στη παρούσα φάση εκτελούνται εργασίες καθαρισμού σε περιοχές της Μεσσήνης (τ.κ. Βαλύρα, θέση Λαζαρίνα Μεσσήνης, τάφρος Μάλτα). Τα εγγειοβελτιωτικά έργα του Γ.Ο.Ε.Β. Παμίσου λειτουργούν ανταποδοτικά και η πληρωμή των δαπανών γίνεται μέσω της είσπραξη των προβλεπομένων εισφορών από τα μέλη του Οργανισμού.

Σύμφωνα με τα οικονομικά στοιχεία, περίπου το 50% των μελών του Οργανισμού έχουν εξοφλήσει τα χρέη τους συμβάλλοντας στην εύρυθμη λειτουργία του.

Ο Γ.Ο.Ε.Β. Παμίσου καλεί τα μέλη του που έχουν οφειλές προς αυτόν, όπως ανταποκριθούν στην πληρωμή των χρεών τους. Λόγω της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας που επικρατεί στη χώρα μας, ο Οργανισμός παρέχει στα μέλη του τη δυνατότητα ρύθμισης των οφειλών τους σε άτοκες δόσεις και τα καλεί όπως απευθυνθούν στην Υπηρεσία του για περισσότερες πληροφορίες. Διευκρινίζεται ότι η πληρωμές μπορούν να γίνουν και μέσω POS.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία προβλέπεται ότι οι Ο.Ε.Β. οφείλουν να αποστείλουν τις ληξιπρόθεσμες οφειλές των μελών τους α) στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. προς είσπραξη και β) στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για παρακράτηση ποσοστού της επιδότησης που δικαιούνται.

47 Συνολικές προβολές, 1 Σήμερα

Leave a Reply