ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Στα γρανάζια της γραφειοκρατίας στενάζει η Ελλάδα των μνημονίων και της ανεργίας

0

ΤΑ 40 ΕΞΟΥΘΕΝΩΤΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Μπορεί να βρισκόμαστε στη… χρυσή εποχή της τεχνολογίας και της ψηφιακής διακυβέρνησης, όμως η γραφειοκρατία, όχι μόνο παραμένει στην Ελλάδα, αλλά γιγαντώνεται, με τα δημόσια και δημοτικά έργα, που είναι τόσο απαραίτητα στο δύσκολο καιρό της κρίσης, να περνούν κυριολεκτικά από 40 κύματα, καθώς ακόμη και για το πιο μικρό, χρειάζεται να παρέλθει ένα οκτάμηνο και να ακολουθηθούν 40(!!!) διαφορετικές και εξουθενωτικές διαδικασίες!

Ετσι την Ελλάδα των Μνημονίων, της παρατεταμένης κρίσης και της ανεργίας, δεν είναι να απορεί κανείς που συνεχώς κατρακυλάει, σύμφωνα με όλες τις έρευνες. Μάλιστα έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας μας φέρνει τώρα στην έσχατη θέση και των χωρών της Βαλκανικής (και όχι μόνο…) στο επιχειρείν.

Ενδεικτικός, και αν μη τι άλλο χαρακτηριστικός, είναι ο πίνακας με τα βήματα μέχρι τη δημοσιοποίηση του διαγωνισμού και τα στάδια μέχρι την υπογραφή της σύμβασης του έργου, τα οποία συγκέντρωσε και έφερε στη δημοσιότητα ο Δήμος Καλαμάτας, επισημαίνοντας πως η γραφειοκρατία «πνίγει» τα δημόσια και δημοτικά έργα!

ΣΤΑΔΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΩΣ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

 

1) ΔΤΥ
Ολοκλήρωση Μελέτης από ΔΤΥ (έρχεται από ΔΤΥ με α.π. Δ.Υ.)

2) ΔΤΥ

Πρωτογενές αίτημα στο ΚΗΜΔΗΣ

3) ΔΤΥ

Αίτημα στο Genesis

4) – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διάθεση Πίστωσης (genesis)

  • ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΑΥ (Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης)

5) ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Δ.Σ.

AO Ε – Διαύγεια (5 & 6 μαζί)

6) ΤΜΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

– Εγκεκριμένο αίτημα ΚΗΜΔΗΣ
α. ΑΟΕ β. ΠΑΥ

Έλεγχος για το πρωτογενές στο ΚΗΜΔΗΣ

7) ΤΜΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Σύνταξη Διακήρυξης

8) ΤΜΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Εισήγηση στην O.E. για κατάρτιση των όρων (Διακήρυξη προς Ο.Ε )

9) ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Δ.Σ.

ΑΟΕ

10) ΤΜΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

– Περίληψη Διακήρυξης (σύνταξη)
Την  επόμενη  της  συνεδρίασης  της  Οικονομικής Επιτροπής, κάνουμε την περίληψη της Διακήρυξης
11) ΤΜΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Περίληψη της Διακήρυξης στο δήμαρχο για συμπλήρωση σε ημερομηνίες και εφημερίδες (e-mail σε εφημερίδες για δημοσίευση)

12) ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ
Περίληψη Διακήρυξης σε Πρωτόκολλο

13) ΤΜΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Μητρώο (ΚΗΜΔΗΣ)

Περίληψη Διακήρυξης και Διακήρυξη

14) ΤΜΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Διαύγεια

Περίληψη Διακήρυξης και Διακήρυξη

15) ΤΜΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

e-mail σε εφημερίδες για δημοσίευση, (για έργα > 60.000 χωρίς ΦΠΑ)

16) ΤΜΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

SITE του Δήμου – Ανάρτηση (μαζί με μελέτη, σχέδια κτλ.)

 17) ΤΜΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Διεξαγωγή διαγωνισμού – ημερομηνία: από την ανάρτηση στο μητρώο, 12 ημέρες για έργα μέχρι 60.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 22 ημέρες για έργα μεγαλύτερα των 60.000 χωρίς ΦΠΑ

18) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1° Πρακτικό από Επιτροπή Διαγωνισμού

19) ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Δ.Σ.
Κοινοποίηση Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής

20) ΤΜΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Κοινοποίηση Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής σε όλους τους συμμετέχοντες

21) ΤΜΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Αναμονή για τυχόν ενστάσεις 5 ημέρες

22) ΤΜΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Δικαιολογητικά (άρθρο 23.2-23.10) από Μειοδότη εντός 15 ημερών (4.2.α)

23) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Έλεγχος δικαιολογητικών από Επιτροπή Διαγωνισμού

24) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

2° Πρακτικό από Επιτροπή Διαγωνισμού (Ανακήρυξη μειοδότη)

25) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Αποστολή σε Οικονομική Επιτροπή

26) ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Δ.Σ.
Απόφαση (κατακύρωσης) Οικονομικής Επιτροπής (συνεννόηση πότε γράφεται)

27) ΤΜΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Κοινοποιείται σε όλους (εκτός του Μειοδότη)

28) ΤΜΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Ένσταση εντός 5 ημερών

29)     – Έργα μικρότερα των 200.000 (χωρίς ΦΠΑ) δεν απαιτούν προσυμβατικό έλεγχο  από  το Ελεγκτικό Συνέδριο.

– Έργα από 200.000 έως 500.000 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) στέλνονται στο Ελεγκτικό Συνέδριο Καλαμάτας

– Έργα μεγαλύτερα των 500.000 (χωρίς ΦΠΑ) στέλνονται στο Ελεγκτικό Συνέδριο Αθηνών

30) ΤΜΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Μετά από τις προηγούμενες διαδικασίες επικαιροποιημένα δικαιολογητικά από μειοδότη εντός 15 ημερών (4.2.β. (2.3.3-23.10))

31) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ
Έλεγχος επικαιροποιημένων δικαιολογητικών από Επιτροπή Διαγωνισμού

32) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

Έγγραφο  επιτροπής  μετά  τον  έλεγχο  των δικαιολογητικών προς τμήμα Συμβάσεων

33) ΤΜΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
– Πρόσκληση για την υπογραφή της σύμβασης και

– εγγυητική καλής εκτέλεσης (εντός 20 ημερών)

34) Την ίδια μέρα που θα γίνει πρόσκληση για την υπογραφή της σύμβασης:

– ΤΜΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ: Ανάρτηση  στο  ΚΗΜΔΗΣ  της  απόφασης (κατακύρωσης) της O.E.

– ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Δ.Σ.: Ανάρτηση στη Διαύγεια  της  απόφασης (κατακύρωσης) της O.E.

– ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Δ.Σ.: Αποστολή φακέλου στην Αποκεντρωμένη Γραμματεία Δ.Σ.

35) ΤΜΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Έλεγχος εγγυητικής Εφόσον: -έχει φέρει την εγγυητική ο μειοδότης (εντός 20 ημ.)

-έχει  βγει  η  απόφαση  νομιμότητας  (από Αποκεντρωμένη)

36) ΤΜΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Υπογραφή σύμβασης (σε συνεννόηση με τον ανάδοχο)

37)  Την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, η σύμβαση:

– Παίρνει πρωτόκολλο

– Ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ

– Ανάρτηση στη Διαύγεια     και

38) Διαβίβαση φακέλου στην ΔΤΥ στο Τμήμα Συμβάσεων

 

42 Συνολικές προβολές, 1 Σήμερα

Leave a Reply