ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Κερδίζουν έδαφος οι Κοινωνικές Επιχειρήσεις στην Ελλάδα

0
Νέο μοντέλο επιχειρηματικής δραστηριότητας, που στηρίζεται στις αρχές της δημοκρατίας, της ισότητας, της αλληλεγγύης και της συνεργασίας, παρουσιάζει το τελευταίο χρόνο άνθιση στη χώρα μας. Σε μόλις ένα χρόνο έχουν συσταθεί στην χώρα μας 390 τέτοιες επιχειρήσεις Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛΟ), οι οποίες αναπτύσσουν οικονομική δραστηριότητα, από την αγροτοδιατροφή και την ανακύκλωση μέχρι τον τουρισμό και την πληροφορική.

Καθόλου τυχαίο, καθώς πέρσι ψηφίστηκε το θεσμικό πλαίσιο (νόμος 4430/2016) για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία, ως μορφή εναλλακτικής οργάνωσης των οικονομικών δραστηριοτήτων.

Τι ισχύει:

  • Όσοι ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες και εργάζονται σε Κοιν.Σ.Επ. ή σε Συνεταιρισμό Εργαζομένων συνεχίζουν να απολαμβάνουν όλα τα επιδόματα και τις κάθε είδους παροχές που λάμβαναν, ταυτόχρονα με την αμοιβή τους.
  • Το τέλος επιτηδεύματος για τις Κοιν.Σ.επ και τους Συνεταιρισμούς Εργαζομένων καθορίζεται σε 500 ευρώ ετησίως.
  • Εξαιρούνται από την επιβολή του τέλους επιτηδεύματος εφόσον δεν έχουν παρέλθει 5 έτη από την πρώτη έναρξη εργασιών τους.
  • Ποσοστό έως 35% των κερδών προ φόρων, το οποίο καταβάλλεται από τους Φορείς στους εργαζομένους τους, θεωρείται ακαθάριστο εισόδημα από μισθωτή εργασία και δεν περιλαμβάνεται κατά τον προσδιορισμό του καθαρού κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα του Φορέα.
  • Οι Φορείς έχουν πρόσβαση στη χρηματοδότηση από το Ταμείο Κοινωνικής Οικονομίας, το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης, και µπορεί να υπάγονται στις διατάξεις του ν. 3908/2011 (Α΄ 8).
  • Οι Φορείς που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα μπορεί να εντάσσονται σε προγράμματα στήριξης της επιχειρηματικότητας και σε προγράμματα του Ο.Α.Ε.Δ.
  • Οι ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τα Ν.Π.Ι.Δ. φορείς της Γενικής Κυβέρνησης µμπορεί να παραχωρούν µε απόφαση του διοικητικού τους οργάνου τη χρήση κινητής και ακίνητης περιουσίας τους σε Φορείς ΚΑΛΟ για την ενίσχυση δραστηριοτήτων συλλογικής και κοινωνικής ωφέλειας.

Διαβάστε στην «ΥΧ» που κυκλοφορεί τις νέες χρηματοδοτικές παρεμβάσεις που έρχονται για την στήριξη των φορέων ΚΑΛΟ, όπως προαναγγέλθηκαν από τον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, στα εγκαίνια της 1ης Έκθεσης Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, «ΚΑΛΟ – ATHENS EXPO ’17».

των Γεωργίας Μπόχτη, Ματίνας Κανάκη για το ypaithros.gr

Leave a Reply