ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Συνήγορος του Πολίτη: Δυνατότητα περιορισμού της κατάσχεσης στην περίπτωση κοινωνικών επιδομάτων

0

Την ικανοποίησή του για τη δυνατότητα περιορισμού των κατασχέσεων και αποδέσμευσης των ποσών που αντιστοιχούν σε επιδόματα-βοηθήματα εκφράζει ο Συνήγορος του Πολίτη μετά την έκδοση εγκυκλίου (ΠΟΛ 1146 της 21/9/2017) από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων με την οποία παρέχονται αναλυτικές οδηγίες στις αρμόδιες υπηρεσίες.

Συγκεκριμένα, στην περίπτωση που διαπιστώνεται ότι έχει επιβληθεί κατάσχεση σε ατομικό ή κοινό τραπεζικό λογαριασμό (ανεξάρτητα από το αν έχει δηλωθεί ως ακατάσχετος ή όχι) επί καταθέσεων προερχομένων από καταβολή προνοιακού ή άλλου επιδόματος ή βοηθήματος κοινωνικής φύσεως, η κατάσχεση περιορίζεται, μετά από αίτηση του οφειλέτη, και αποδεσμεύεται το σύνολο του δεσμευθέντος ποσού, εφόσον κατά την κείμενη νομοθεσία τα ανωτέρω επιδόματα/βοηθήματα προβλέπονται ρητώς ως ακατάσχετα (πχ επίδομα κοινωνικού εισοδήματος αλληλεγγύης, επίδομα ανεργίας ΟΑΕ∆, επίδομα θέρμανσης, διατροφή ανηλίκου τέκνου κλπ). Η αποδέσμευση του συνόλου του δεσμευθέντος ποσού επιδόματος/ βοηθήματος ισχύει και στην περίπτωση που ως δικαιούχος ή συνδικαιούχος του κατασχεθέντος τραπεζικού λογαριασμού αναγράφεται υποχρεωτικά τρίτο πρόσωπο, όπως ο δικαστικός συμπαραστάτης του δικαστικώς συμπαραστατούμενου τέκνου ή ένας εκ των δύο γονέων στην περίπτωση διατροφής ανηλίκου τέκνου.

Η εν λόγω εγκύκλιος εκδόθηκε μετά τη θέσπιση, νωρίτερα φέτος, του νόμου 4483/2017 που προέβλεψε ότι τα βοηθήματα που χορηγούνται εκτάκτως από τους δήμους σε οικονομικά αδύναμους και πολύτεκνους είναι αφορολόγητα, ακατάσχετα και δεν συμψηφίζονται με ήδη βεβαιωμένα χρέη προς ∆ημόσιο, ούτε υπολογίζονται στα εισοδηματικά όρια.

Leave a Reply