ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Εκσυγχρονισμό και με βιώσιμο σχέδιο λειτουργίας επιδιώκει η ΔΕΥΑ Τριφυλίας!

0

ΑΝΑΖΗΤΕΙ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ διευθυντή αναζητεί με ανακοίνωσή της για πρόσληψη η Δ.Ε.Υ.Α. Τριφυλίας, καθορίζοντας τα κριτήρια επιλογής μετά από συνέντευξη με βάση την επιστημονική του κατάρτιση! Μια θετική κίνηση αλλά σε δύσκολη συγκυρία, καθώς διευθυντή διατηρούσε, ως  επιχείρηση κοινωφελούς χαρακτήρα όταν ήταν ακόμη ΔΕΥΑ Κυπαρισσίας. Αλλά δεν τελεσφόρησε ο εκσυγχρονισμός της ποτέ.

Το ερώτημα που προκύπτει είναι λοιπόν αν η καθολική δημιουργία με την επέκτασή της στην Τριφυλία είναι βιώσιμη στα πλαίσια των νέων τεχνολογιών αλλά κυρίως τον ρόλο που καλείται να παίξει στο σύγχρονο περιβάλλον κυρίως όμως με τα νέα δεδομένα της κλιματικής αλλαγής, της μείωσης εισοδημάτων των δημοτών κι άλλους παράγοντες.

ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ

Τον σημαντικό ρόλο που καλούνται να επωμιστούν οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) στην βιώσιμη ανάπτυξη και τις δυνατότητες που έχουν για την καταπολέμηση της ανεργίας και μάλιστα σε τοπικό επίπεδο, προσφέρει ο νέος Νόμος 4483/2017 ο οποίος αν εφαρμοστεί σωστά θα αποτελέσει το πλέγμα των ρυθμίσεων δημιουργώντας θετικό πρόσημο για ένα περιβάλλον ασφάλειας, σταθερότητας και αναπτυξιακών προοπτικών για τις επιχειρήσεις.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα των ΔΕΥΑ παραμένει η υποστελέχωσή τους καθώς αν δεν ενισχυθούν με μόνιμο επιστημονικό προσωπικό που θα δώσει πνοή στις επιχειρήσεις εισάγοντας τις σε μία νέα εποχή, αξιοποιώντας ως δομικό στοιχείο της κοινωνίας που θεωρείται πυλώνας της βιώσιμης ανάπτυξης, τη δυνατότητα προσλήψεων μόνιμου και εξειδικευμένου προσωπικού που θα συμβάλλουν στην τοπική απασχόληση και την καταπολέμηση της ανεργίας

Το μεγάλο βαρίδι ωστόσο στις ΔΕΥΑ αποτελεί το καυτό ζήτημα του εξορθολογισμού των τιμολογίων της ΔΕΗ που, παρότι οι εγκαταστάσεις τους έχουν όλα τα χαρακτηριστικά μιας βιομηχανικής εγκατάστασης, τιμολογεί τις ΔΕΥΑ όπως τους οικιακούς καταναλωτές. Τελευταία η Πολιτεία (Υπουργείο Ενέργειας, Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων) εξετάζει δυνατότητες μείωσης του ενεργειακού κόστους των ΔΕΥΑ ώστε να μην απειληθεί η βιωσιμότητά τους.

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΜΟΝΟ ΣΤΑ ΛΟΓΙΑ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ…

Ωστόσο αυτό που επείγει είναι ο αναγκαίος εκσυγχρονισμός των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης σε οργανωτικό, λειτουργικό, επιχειρησιακό επίπεδο και φυσικά σε επίπεδο υποδομών. Διότι δεν αρκούν μόνο οι θεσμικές παρεμβάσεις. Απαιτούνται και παρεμβάσεις που θα εκσυγχρονίσουν τις επιχειρήσεις όπως για παράδειγμα η ψηφιοποίηση των δικτύων τους, που θα συμβάλλει στην αντιμετώπιση του προβλήματος του μη τιμολογούμενου νερού που έχουν όλες οι ΔΕΥΑ σε μικρό ή μεγάλο βαθμό. Σήμερα υπάρχουν δύο ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα για την ποιότητα του πόσιμου νερού και την συγκριτική αξιολόγηση των ΔΕΥΑ. Το πρώτο θεωρείται πρωτοποριακό, ακόμα  και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως διαβάσαμε πρόσφατα στον οικονομικό Τύπο. Το ερώτημα λοιπόν παραμένει. Μπορεί η ΔΕΥ Τριφυλίας σε ένα ανομοιογενή Δήμο με ετερογενή χαρακτηριστικά, με απουσία ορθολογισμού στο ρυθμό τιμολόγησης να αποτελέσει το μέλλον; Μπορεί να επωμιστεί το βάρος των βιολογικών καθαρισμών ή θα πολλαπλασιάζει τα χαράτσια; Μπορεί να διαχειριστεί τις γεωτρήσεις, να δημιουργήσει μελέτες ώστε να γίνουν νέες γεωτρήσεις που θα δώσουν νερό που αποτελεί το μεγάλο αγαθό της επιβίωσης;

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΟΖΙΚΑΣ

Leave a Reply