ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Για λίγους οι 120 δόσεις στην Εφορία όπως και στα Ασφαλιστικά Ταμεία!

0

Μετά την εξειδίκευση από το υπουργείο Εργασίας των λεπτομερειών εφαρμογής των 120 δόσεων προς τα ασφαλιστικά ταμεία, υπογράφηκε πριν από λίγες μέρες από την υφυπουργό Οικονομικών, Κατερίνα Παπανάτσιου, και η απόφαση για την αντίστοιχη ρύθμιση που αφορά τα χρέη προς την Εφορία.

Όπως και στην πρώτη περίπτωση, δικαίωμα υπαγωγής έχουν, μεταξύ άλλων, φυσικά πρόσωπα με εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα που δεν έχουν ωστόσο πτωχευτική ικανότητα, μια κατηγορία η οποία εμπεριέχει και τους αγρότες.

ΑΙΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΑΔΕ ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ’18

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται από 1ης Φεβρουαρίου 2018 και μέχρι την τελευταία μέρα του έτους αποκλειστικά ηλεκτρονικά στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), μέσω του Taxisnet. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο φορολογούμενος να παρουσιάζει κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων σε τουλάχιστον μία από τις τρεις τελευταίες χρήσεις (ή, εφόσον τηρεί διπλογραφικό σύστημα, να έχει θετική καθαρή θέση) και οι οφειλές του, σε περίπτωση που ξεπερνούν τα 20.000 ευρώ, να μην είναι μεγαλύτερες από το οκταπλάσιο των ετήσιων καθαρών εσόδων του.

Επιπλέον, όπως και για τα χρέη προς τα Ταμεία, θα πρέπει να έχει κάνει έναρξη εργασιών στην εφορία. Αυτό σημαίνει ότι επαγγελματίες που έχουν διακόψει τη δραστηριότητά τους αυτομάτως αποκλείονται. Εφόσον θέλουν να διευθετήσουν τις οφειλές τους μέσω του μηχανισμού, θα πρέπει απαραιτήτως να ανοίξουν και πάλι τα βιβλία τους.

Στη ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν οφειλέτες με χρέη (σ.σ. βεβαιωμένα έως 31/12/2016) έως 50.000 ευρώ αποκλειστικά προς το Δημόσιο ή έως 50.000 ευρώ προς το σύνολο των πιστωτών εκ των οποίων τουλάχιστον το 85% να είναι προς το Δημόσιο. Το «κούρεμα» μπορεί να φτάσει το 85% για τις οφειλές από προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής και το 95% για τα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί από τη φορολογική διοίκηση. Οι δε δόσεις μπορούν να ανέλθουν στις 120, με ελάχιστο πληρωτέο ποσό τα 50 ευρώ.

Στην πράξη, βεβαίως, λίγοι είναι οι οφειλέτες που θα «δουν» τα χρέη τους να ρυθμίζονται σε 120 δόσεις, αφού ο αριθμός των τελευταίων, όπως και το ύψος τους, είναι αντιστρόφως ανάλογος των κερδών. Ειδικότερα, η απόφαση αναφέρει ότι η κάθε δόση δεν μπορεί να είναι μικρότερη από το 2,75% των κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Έστω, για παράδειγμα, οφειλέτης με χρέος 15.000 ευρώ:

  • Εφόσον έχει ζημίες και στις τρεις τελευταίες χρήσεις μένει εκτός ρύθμισης.
  • Εφόσον τα κέρδη του είναι 5.000 ευρώ, το χρέος του θα ρυθμιστεί σε 109 δόσεις των 137,5 ευρώ.
  • Εφόσον τα κέρδη του είναι 8.000 ευρώ, το χρέος του θα ρυθμιστεί σε 68 δόσεις των 220 ευρώ
  • Εφόσον τα κέρδη του είναι 10.000 ευρώ, το χρέος του θα ρυθμιστεί σε 55 δόσεις των 275 ευρώ.

ΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΟΦΕΙΛΕΤΗ

Στα φυσικά πρόσωπα που αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα και δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα, μεταξύ αυτών και οι αγρότες, προσφέρονται οι ακόλουθες ρυθμίσεις:

  • Για οφειλές έως 3.000 ευρώ, ρύθμιση σε έως 36 μηνιαίες δόσεις, χωρίς καμία διαγραφή τόκων και προσαυξήσεων. Ωστόσο, εάν το 33% του εισοδήματος επαρκεί για την εξόφληση σε λιγότερες δόσεις, ο αριθμός των τελευταίων μειώνεται αναλόγως.
  • Για οφειλές από 3.001 έως 50.000 ευρώ, ρύθμιση σε έως 120 μηνιαίες δόσεις με διαγραφή του 85% των οφειλών από προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς και του 95% των οφειλών από πρόστιμα που έχουν επιβληθεί από τη φορολογική διοίκηση. Για οφειλές από 20.000 έως 50.000 ευρώ ο λόγος του χρέους προς το εισόδημα πρέπει να είναι μικρότερος ή ίσος του 8. Σε κάθε περίπτωση, με την ένταξη στη ρύθμιση «παγώνουν» διώξεις και κατασχέσεις, ωστόσο το Δημόσιο διατηρεί το δικαίωμα να προχωρά σε συμψηφισμούς και να εγγράφει υποθήκες για να διασφαλίσει την είσπραξη της οφειλής.

 

Leave a Reply