ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Κίνητρα αναζητεί η Ευρώπη για να δελεάσει τους νέους να ασχοληθούν με τη γεωργία

0

Δελεαστικά μέτρα για την ενασχόληση των νέων με την γεωργία, λαμβάνει στο πλαίσιο της εφαρμογής της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προκειμένου να πετύχει την πολυπόθητη ηλικιακή ανανέωση και ενδυνάμωση του αγροτικού πληθυσμού στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι πολιτικές υπέρ των νέων αγροτών, άρχισαν να εφαρμόζονται από την προγραμματική περίοδο 2007-2013, αυξάνοντας στη συνέχεια την άμεση οικονομική στήριξή τους κατά την τρέχουσα περίοδο 2014-2020, μέσω των δύο Πυλώνων της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, όμως ακόμη, δεν έχει επιτευχθεί ο στόχος. Αξίζει άλλωστε να σημειωθεί πως σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, μόνο το 6% των Ευρωπαίων αγροτών, δεν ξεπερνά σήμερα την ηλικία των 35 ετών, ενώ οι αγρότες ηλικίας από 35 έως 44 ετών εκπροσωπούν το 15% του συνόλου. Το μεγαλύτερο κομμάτι της ποσοστιαίας πίτας, δηλαδή το 31%, καλύπτουν ουσιαστικά οι άνω των 65 ετών!

ΣΤΗΝ 6η ΘΕΣΗ Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ

Σύμφωνα με την επισκόπηση της Κομισιόν, την περίοδο 2007-2013 η οικονομική στήριξη από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων προς τους νέους αγρότες ανήλθε στα 3,23 δισ. ευρώ (πρώτος Πυλώνας), ενώ για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, η ενίσχυση ανέρχεται συνολικά σε 6,42 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 2,62 δισ. από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων και 3,80 δισ. ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (Πυλώνες 1 και 2). Από το 2007 έως το 2020, τα χρήματα που εγκρίθηκαν υπέρ των νέων αγροτών βρίσκουν τη Γαλλία στην πρώτη θέση μεταξύ των κρατών-μελών της Ένωσης όσον αφορά τα ποσά ενίσχυσης. Από την επισκόπηση προκύπτει ότι η μεγαλύτερη οικονομική ενίσχυση δίδεται μέσω του δεύτερου Πυλώνα της ΚΑΠ. Έπονται η Ισπανία, η Πολωνία και η Ιταλία, ενώ η Ελλάδα καταλαμβάνει την 6η θέση, αναφορικά με τις ενισχύσεις που δέχεται για την περίοδο 2007-2020 από τα Ευρωπαϊκά Ταμεία. Και για την Ελλάδα, ο δεύτερος Πυλώνας, που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης, αποτελεί την κύρια πηγή στήριξης των νέων αγροτών.

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Στόχος του παρόντος προγράμματος είναι η εγκατάσταση νέων ανθρώπων κάτω των 40 ετών μέσω της παροχής κινήτρων, προκειμένου να διευκολυνθεί η αρχική τους εγκατάσταση και η διαρθρωτική προσαρμογή των εκμεταλλεύσεών τους, με την υποβολή επιχειρηματικού σχεδίου, γεγονός που θα συμβάλει θετικά τόσο στην απασχόληση, όσο και στη διατήρηση του πληθυσμού στην ύπαιθρο.  Επίσης, η Κομισιόν προτείνει την εφαρμογή ενός ενιαίου, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, συστήματος υποστήριξης των νέων αγροτών κατά την πρώτη εγκατάσταση, αλλά και στη διερεύνηση τρόπων προκειμένου να διευκολυνθεί η διαδοχή στον αγροτικό τομέα.

Το Ευρωκοινοβούλιο, που χαιρετίζει τις πρόσφατες μεταρρυθμίσεις, μεταξύ άλλων,  συνιστά την αύξηση του ανώτατου ορίου εθνικής χρηματοδότησης, πάνω από το 2%, για τους νέους αγρότες και αλλαγή στις δόσεις πληρωμών για να δοθεί μεγαλύτερη ευελιξία στους Ευρωπαίους γεωργούς. Επιπλέον, επισημαίνει την ανάγκη να διευκολυνθεί η πρόσβασή τους στις πηγές χρηματοδότησης, όπως για παράδειγμα, μέσω επιδοτούμενων επιτοκίων στα δάνεια, και προτρέπει την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων να προχωρήσουν στη δημιουργία νέων χρηματοδοτικών μέσων αποκλειστικά για τους νέους αγρότες σε όλα τα κράτη-μέλη.

 

Leave a Reply