ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Αιτήσεις για επισκευές σπιτιών που επλήγησαν από τις πλημμύρες το Σεπτέμβριο toy ’16 στην Πελοπόννησο

0

Από τον ΤΑΣ Μεσσηνίας γίνεται γνωστό στους  πληγέντες από τις πλημμύρες της 7ης και 9ης  Σεπτεμβρίου  2016 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων  Μεσσηνίας, Λακωνίας, και Αργολίδας, ότι έχουν την δυνατότητα να επισκευάσουν τα κτίρια τους αφού λάβουν την προβλεπόμενη άδεια επισκευής από τον ΤΑΣ ν. Μεσσηνίας,  συνοδευόμενη από δωρεάν κρατική αρωγή (ΣΑ Ε069 με κωδ. έργου 2017ΣΕ06900004) και άτοκο δάνειο.

Αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά  μπορούν να υποβληθούν μέχρι την 1-3-18, στον ΤΑΣ  ν. Μεσσηνίας, οδός Αθηνών 173, σύμφωνα με τις εκδοθείσες αποφάσεις, με αριθ. ΔΑΕΦΚ/5320/2016/Α325/9.02.2017 (Φ.Ε.Κ. 637/B΄/1.03.2017) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών, Υποδομών Μεταφορών  και  την αρ. πρωτ. : ΔΑΕΦΚ/οικ. 1722/A321/ 08 -05- 2017  Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, (Φ.Ε.Κ.162/Β/11.5.17).

Leave a Reply