ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Η συνεργασία του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης με τον Συνήγορο του Καταναλωτή

0

Μέσα στα 2,5 χρόνια της θητείας μου ως Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης η συνεργασία μου με τον Συνήγορο του Καταναλωτή είναι άριστη.

Του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΕΡΕΤΖΑΚΗ*

Αναφορικά με αρκετές καταγγελίες πολιτών περί καταναλωτικών προϊόντων, χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, τηλεπικοινωνιών, λοιπών υπηρεσιών (ΔΕΗ ΕΥΔΑΠ) κλπ, ως Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης εφαρμόζοντας την σχετική νομοθεσία υποδεικνύω στον τρόπο υποβολής έγγραφης καταγγελίας χωρίς να περιορίζομαι στην γραμματική ερμηνεία του νόμου και την εφαρμογή των νομοθετικών διατάξεων αλλά και στην απλή παραλαβή και πρωτοκόλληση της αίτησης. Με αποτέλεσμα πάντοτε οι Αρχές , τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου , οι υπηρεσίες, οι επιχειρήσεις κ.λπ. ν’ ανταποκρίνονται άμεσα και ουσιωδώς στο αίτημα του κάθε δημότη-πολίτη. Η συνεργασία μου δε με τον Συνήγορο του Καταναλωτή είναι αρίστη σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 6 και 7 του ν. 2251/1994 σε καθεμία ξεχωριστή καταγγελία – αναφορά ( όσον αφορά και το Αρχείο του Γραφείου του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης) αλλά και σύμφωνα με τη βάση των Γενικών όρων Συναλλαγών. Οι Γενικοί Όροι Συναλλαγής (Γ.Ο.Σ) αποτελούν όροι συμβάσεων που έχουν προσυμφωνηθεί και ισχύουν για αόριστο αριθμό συμφωνιών.

Αποτελούν ένα από τα πιο σημαντικά βήματα για την σταθερή και μόνιμη προστασία των καταναλωτικών συμφερόντων. Σε διαφορετική περίπτωση ο καταναλωτής-ο εκάστοτε απλός πολίτης- θα ερχόταν αντιμέτωπος με ένα τεράστιο αριθμό όρων και διατάξεων ώστε δεν θα μπορούσε να επικεντρωθεί στο ζήτημα που τον ενδιαφέρει πραγματικά.  Τις περισσότερες φορές μάλιστα, ο καταναλωτής συμφωνεί σε μια προκατασκευασμένη σύμβαση στην οποία δεν είχε συμμετάσχει σχεδόν καθόλου και γνώριζε ελάχιστα το περιεχόμενο της. Οι Γ.Ο.Σ. όμως εξασφαλίζουν τα κεκτημένα δικαιώματα των καταναλωτών , τα οποία παραμένουν σταθερά, άρα και ασφαλή  η έννοια του καταναλωτή ορίζεται ως «κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο για το οποίο προορίζονται τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες , που προσφέρονται στην αγορά ή το οποίο κάνει χρήση τέτοιων είναι και κάθε αποδέκτης του διαφημιστικού μηνύματος.».

Ως μονάδα ο καταναλωτής μέχρι πρόσφατα ανήκε στο δίκαιο ανταγωνισμού ως μεμονωμένο πρόσωπο. Η αλλαγή πάνω σε αυτό το ζήτημα ξεκίνησε από την Γερμανία και την Ελβετία , όπου θεωρήθηκε πως όταν κάποιος επαγγελματίας δρα αθέμιτα οι καταναλωτές και οι οργανώσεις μπορούν να προστατεύσουν τα θιγόμενα συμφέροντα τους. Έτσι ξεκίνησε η γενική ιδέα περί ανάδειξης του καταναλωτή σε ενεργητικό στοιχείο της οικονομίας .   Σήμερα πια θεωρείται ως πολύτιμο μέρος των επαγγελματικών δραστηριοτήτων, καθώς ένα ολόκληρο νέο δίκαιο ασχολείται με την προστασία του καταναλωτή.

*Ο Γεώργιος Φερετζάκης είναι δικηγόρος, Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης, Επιστημονικός Συνεργάτης της ΕΠΕΕ Νομικής Αθηνών

 

Leave a Reply