ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης εργαζομένων σε μικρές Επιχειρήσεις από την ΕΤΑΠ στην Καλαμάτα

0

 Η ΕΤ.Α.Π. Πελοποννήσου & Ιονίων Νήσων του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας στo πλαίσιο του έργου «Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων σε μικρές Επιχειρήσεις (ΛΑΕΚ1-30) έτους 2017»  σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ.: 47426/28.06.2017 εγκύκλιο του Ο.Α.Ε.Δ., πρόκειται να υλοποιήσει τα εξής επιδοτούμενα προγράμματα εργαζομένων:

Τίτλος Προγράμματος Επωνυμία Συλλόγου Έναρξη -Λήξη Διάρκεια ωρών Αρ. Καταρτιζομένων
 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ

 

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓ/ΚΩΝ-ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ-ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΚΑΙ Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

 

27-01-2018

14-02-2018

 

 

32

 

 

25

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

 

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ «Ο ΕΡΜΗΣ»

 

27-01-2018

14-02-2018

 

 

32

 

 

25

 

ΤΕΧΝΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

ΣΥΝΤΕΧΝΙΑ ΑΡΤΟΠΟΙΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

 

27-01-2018

14-02-2018

 

32

 

25

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΑΥΤ/ΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

 

27-01-2018

14-02-2018

 

32

 

25

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply