ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Ενατη πανελλαδικά η ΔΕΥΑΚ στην αξιολόγηση της πρότασης έργου ύδρευσης με 1,5 εκατ. ευρώ!

0

Σύμφωνα με ενημέρωση εκ μέρους του αναπληρωτή υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης Αλέξη Χαρίτση, ολοκληρώθηκε η διαδικασία της αξιολόγησης και της εξέτασης των ενστάσεων για την δράση «Αναβάθμιση δικτύων ύδρευσης και περιορισμός διαρροών». Επιλέχθηκαν οι 71 προτάσεις με την υψηλότερη βαθμολογία και συνολικό προϋπολογισμό 88,6 εκατ. ευρώ.

Στρατηγικός στόχος του προγράμματος του ΥΜΕΠΕΡΑΑ (Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη) του ΕΣΠΑ 2014-2020 είναι η διασφάλιση της ορθολογικής διαχείρισης των υδατικών πόρων της χώρας, καθώς και η βελτίωση της ποιότητας και της επάρκειας των αποθεμάτων με ταυτόχρονη μείωση των διαρροών.

9η Η ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ

Όπως προκύπτει από τον οριστικό πίνακα κατάταξης αξιολογημένων προτάσεων, εκείνη της ΔΕΥΑ Καλαμάτας κατετάγη στην 9η θέση επί συνόλου 71 προτάσεων που χρηματοδοτούνται, ενώ είχαν κατατεθεί άνω των 150. Τα σχετικά στοιχεία έχουν ως εξής:
• Έργο: Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων ελέγχου διαρροών (τηλε-έλεγχος/ τηλεχειρισμός) σε υφιστάμενα δίκτυα μεταφοράς και διανομής νερού της Δ.Ε.Υ.Α. Καλαμάτας, δημόσιας δαπάνης 1.858.140,00 ευρώ και επιλέξιμης δαπάνης 1.498.500,00 ευρώ.
Πρόκειται για ένα έργο πολύ σημαντικό για τη ΔΕΥΑΚ, μέσω του οποίου θα αντιμετωπισθούν φαινόμενα κλοπής νερού, η οποία είναι εκτεταμένη σε κάποιες περιοχές και, κυρίως, ζητήματα που έχουν σχέση με την κατάσταση του δικτύου (διαρροές, βλάβες κ.λπ.) και την άμεση αντιμετώπισή τους. Το έργο θα έχει ευεργετικά αποτελέσματα, καθώς θα προκύψουν εξοικονόμηση νερού, εξοικονόμηση χρήματος και ταχεία εξυπηρέτηση των πολιτών.

 

 

Comments are closed.