ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Τάξη στις αυθαίρετες καταλήψεις πεζοδρομίων θέλει ο Δήμος Τριφυλίας

0

Τάξη στην αυθαίρετη κατάληψη των πεζοδρομίων που έχει πάρει αρκετές διαστάσεις σε πόλεις της Τριφυλίας χωρίς να αποδίδονται έσοδα στο Δήμο αλλά σε πολλές περιπτώσεις χωρίς άδεια με όρους, λαμβάνει ο Δήμος Τριφυλίας.

Μάλιστα έχουν αυξηθεί τα παράπονα από δημότες που δεν μπορούν να διέλθουν από κοινόχρηστους χώρους ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις έχουν συμβεί μικρά ατυχήματα. Πιο αναλυτικά σύμφωνα με ανακοίνωση ο Δήμος τόνιζε ότι “Οι ενδιαφερόμενοι καταστηματάρχες και λοιποί που επιθυμούν να κάνουν χρήση κοινοχρήστων χώρων (πλατείες – πεζοδρόμια – πεζόδρομους)  για τη φετινή χρονιά (2018) πρέπει να προσέλθουν στο ΔΗΜΟ, προκειμένου να υποβάλουν αιτήσεις για χορήγηση άδειας χρήσης χώρου, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.1080/80, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και σύμφωνα με τον κανονισμό των κοινοχρήστων χώρο που έχει ψηφιστεί από το Δήμο με την αριθ. 199/2017 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου”.

Σε ό,τι αφορά τα απαραίτητα έγγραφα διευκρινίζεται ότι “Προκειμένου να χορηγηθεί η Άδεια Κατάληψης Κοινοχρήστου Χώρου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων ή εμπορευμάτων, ο ενδιαφερόμενος απευθύνεται με αίτησή του στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, προσκομίζοντας τα εξής δικαιολογητικά:

  • Αντίγραφο της Άδειας λειτουργίας καταστήματος (υγειονομικού ενδιαφέροντος καταστήματα) ή έναρξη επαγγέλματος.
  • Τοπογραφικό διάγραμμα ή σκαρίφημα, υπογεγραμμένο από μηχανικό, στο οποίο θα σημειώνεται το κατάστημα, η είσοδός του και ο υπό παραχώρηση κοινόχρηστος χώρος του οποίου θα απεικονίζονται ευκρινώς η ακριβής θέση και η επιφάνεια που καταλαμβάνει.
  • Σχεδιάγραμμα σε κλίμακα 1:100 του υπό παραχώρηση χώρου με αναγραφόμενες διαστάσεις και αποτύπωση του υφιστάμενου αστικού εξοπλισμού.
  • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, ότι ο χώρος θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για την αιτούμενη χρήση.
  • Στην περίπτωση της άδειας κατάληψης κοινοχρήστου χώρου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων θα γίνεται μνεία και για τη δυνατότητα τοποθέτησης σκιαδίων και λοιπών λειτουργικών στοιχείων που επιτρέπονται βάσει του παρόντα κανονισμού”.

Να σημειώσουμε ότι η παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, θα εξετάζεται εφόσον για τον προβλεπόμενο, από την άδεια λειτουργίας του καταστήματος, αριθμό εξωτερικών τραπεζοκαθισμάτων δεν επαρκεί το προκήπιο, ή δεν υφίσταται αυτό λόγω ταύτισης οικοδομικής και ρυμοτομικής γραμμής. Τέλος, ο Δήμος ξεκαθαρίζει ότι σε περίπτωση αυθαίρετης χρήσης  κοινοχρήστων χώρων θα προβεί στην εφαρμογή του άρθρου 50 του Ν. 4257/2014  που προβλέπει επιβολή προστίμων.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΟΖΙΚΑΣ

Comments are closed.