ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Αδυναμία τηλεφωνικής επικοινωνίας με υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης

0

Εξαιτίας εξωτερικής βλάβης στην οπτική ίνα, με την οποία τροφοδοτείται το κύκλωμα MAN του κτιρίου επί της οδού Αθηνών 105 στο Ρίο Πατρών, όπου στεγάζονται τέσσερις υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (ΑΔΠΔΕ&Ι), δεν είναι δυνατή η τηλεφωνική επικοινωνία με αυτές.

 Μέχρι την αποκατάσταση του προβλήματος παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι δεν μπορούν να μεταβούν αυτοπροσώπως σε αυτές τις Υπηρεσίες,  για επείγοντα θέματα να επικοινωνούν με τους παρακάτω τρόπους:

 Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου & Διεύθυνση Υδάτων Δυτικής Ελλάδας

Στο Γραφείο της Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής στο τηλέφωνο 2610490332 και στο fax 2610490349.

Αυτοτελές Τμήμα Εκπαίδευσης και Αυτοτελές Τμήμα ΠΑΜ-ΠΣΕΑ

 Στο Γραφείο του Συντονιστή της ΑΔΠΔΕ&Ι στα τηλέφωνα 2610490333-4 και στο fax 2610490359

Comments are closed.