ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

«ΟΧΙ» της ΔΕΥΑΤ σε μείωση χρεών σε ξενοδοχεία

0

Οχι σε μείωση χρεών ξενοδοχείων αποφάσισε πρόσφατα σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΤ για την περιοχή της Τριφυλίας, απαντώντας αρνητικά στην  αίτηση του Συλλόγου Ξενοδόχων.

Ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΤ Παναγιώτης Γυφτάκης ανέγνωσε την αίτηση που υπέβαλε ο Σύλλογος Ξενοδόχων ζητώντας την μείωση του υπολοίπου των χρεών των ξενοδοχείων το οποίο έχει διαμορφωθεί μετά από πολυετή μη συνεπή εξόφληση των λογαριασμών.

Από την πλευρά του ο Μπακούρος Σωτήριος, πρότεινε την ολική εξόφληση του υπολοίπου των χρεών όλων των ξενοδοχείων αλλά επέμεινε στη μείωση των τιμολογίων τους από το 2018 με νεώτερη απόφαση σε επόμενη συνεδρίαση.

Με την πρόταση αυτή συντάχθηκε η Μαρία Πανουσιοπούλου εξηγώντας τους λόγους για την πολιτική χρέωσης, ο Δημήτριος Σαρμαντζής, ο Δημήτριος Τερζής από τον Εμπορικό Σύλλογο, ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΤ Παναγιώτης Γυφτάκης και ο Ανδρέας Μπουγάς. Ο Γιάννης Μερκούρης στην τοποθέτησή του τάχθηκε υπέρ της μείωσης των λογαριασμών των οποίων έχουν εκδοθεί στα ξενοδοχεία.

Τελικά το Δ.Σ. με βάση την την εισήγηση του προέδρου, τον προϋπολογισμό έτους 2018, καθώς και το Ν.1069/80 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα από τον Ν.4483/2017, αποφάσισε κατά πλειοψηφία τη «μη μείωση» του υπολοίπου των χρεών των ξενοδοχείων και την βεβαίωση του ως έχει, καθώς και την αναπροσαρμογή των τιμολογίων τους από το έτος 2018.

ΓΙΑΝ. ΜΠΟΖΙΚΑΣ

 

Comments are closed.