ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΑΣΕΠ-Εκδόθηκαν οι προσωρινοί πίνακες-3Κ/2018 για ΠΕ, ΤΕ – Μέχρι το Σάββατο τα αποτελέσματα για ΔΕ, ΥΕ

0

Εκδόθηκαν πριν λίγες μόλις ώρες οι προσωρινοί πίνακες για τους ΠΕ και ΤΕ της μεγάλης προκήρυξης 3Κ/2018 του ΑΣΕΠ για τους 8.166 μόνιμους στις ανταποδοτικές υπηρεσίες των δήμων.

http://www.asep.gr/webcenter/portal/asep/Ανακοίνωση?var=ucmserver%23dDocName%3AVDCCMS01.ASEP.021382&_afrLoop=15953764529181726&_adf.ctrl-state=kmwgcx6al_417
Παράλληλα, οι προσωρινοί πίνακες για τους ΔΕ και τους ΥΕ που είναι και ο μεγάλος όγκος θα εκδοθούν έως την Παρασκευή ή και το αργότερο το Σάββατο.

Comments are closed.