ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Στα 723 ευρώ το μέσο εισόδημα από κύριες συντάξεις σύμφωνα με τα στοιχεία του συστήματος «ΗΛΙΟΣ»

0

Στα 723,06 ευρώ ανήλθε το μέσο εισόδημα των κύριων συντάξεων τον περασμένο μήνα, σύμφωνα με τη δημοσίευση των εκθέσεων του Ενιαίου Συστήματος Ελέγχου και Πληρωμών Συντάξεων “ΗΛΙΟΣ” για την αποτύπωση της δημοσιονομικής δαπάνης των χορηγούμενων συντάξεων για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο του 2018.

Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Εργασίας, με βάση την τελευταία έκθεση του Φεβρουαρίου του 2018, πληρώθηκαν συνολικά 4.488.365 συντάξεις, από τις οποίες οι 2.848.208 ήταν κύριες, οι 1.233.978 επικουρικές και 406.179 μερίσματα.

Η μηνιαία δαπάνη που κατέβαλλαν τα ταμεία ανήλθε σε 2.311.293.276,21 ευρώ και περιλαμβάνει τις κρατήσεις φόρου, τις κρατήσεις υπέρ υγείας και ΑΚΑΓΕ  ενώ δεν περιλαμβάνει την παροχή ΕΚΑΣ.

Το πλήθος των συνταξιούχων ήταν 2.580.925. Το μέσο εισόδημα από κύριες συντάξεις ανήλθε σε 723,06 ευρώ, το μέσο εισόδημα από επικουρικές σε 171,86 ευρώ και το μέσο εισόδημα από μερίσματα σε 97,99 ευρώ διαμορφώνοντας έτσι το μέσο εισόδημα σε όσους δικαιούνται και κύρια και επικουρική σύνταξη στα 895,53 ευρώ.

Comments are closed.