ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Παραίτηση των μελών ΔΣ του ΕΛΓΟ ζητά ο Αποστόλου για τις καθυστερήσεις στα προγράμματα προώθησης της φέτας

0

Στην διοίκηση του ΕΛΓΟ χρέωσε τις καθυστερήσεις υπογραφής των συμβάσεων για το πρόγραμμα προώθησης της Φέτας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε Τρίτες Χώρες ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Βαγγέλης Αποστόλου, ο οποίος και ζήτησε την άμεση παραίτηση των μελών του ΔΣ, την Δευτέρα 14 Μαΐου 2018.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το πρόγραμμα εξαρχής εμφάνιζε εμπλοκές, με αποτέλεσμα να παρέλθει η 13η Μαΐου και να μην έχουν υπογραφεί οι συμβάσεις για το πρόγραμμα προώθησης της Φέτας ΠΟΠ «Feta PDO. Let’s get real!» σε ΕΕ και Τρίτες Χώρες. Σημειωτέον ότι η διοίκηση του ΕΛΓΟ έχει ζητήσει με έγγραφό της από το υπουργείο, παράταση ενός μήνα, για να ολοκληρώσει τις διαδικασίες.

Ολόκληρη η επιστολή Αποστόλου προς τη διοίκηση του ΕΛΓΟ έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: Υποβολή παραιτήσεων μελών Διοικητικού Συμβουλίου ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ

Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. 21608/11-05-2018 έγγραφο του Γραφείου Διοικήσεως του ΕΛΓΟ –ΔΗΜΗΤΡΑ που υπογράφεται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και έλαβε αρ. εισερχ. 1032/6833/11-05-2018 στο Τμήμα Εμπορικών Ροών και Προώθησης Προϊόντων της Διεύθυνσης Προώθησης Γεωργικών Προϊόντων.

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, το οποίο κοινοποιήθηκε και στο Γραφείο μας, σας υπενθυμίζω ότι σύμφωνα με το νόμο (Ν.4412/2016) την αποκλειστική ευθύνη για τη σύννομη και εμπρόθεσμη διενέργεια της διαγωνιστικής διαδικασίας την έχετε εσείς ως αναθέτουσα αρχή. Παρά τις επανειλημμένες παρατάσεις που εξασφάλισε η Διεύθυνση Προώθησης Γεωργικών Προϊόντων της Γενικής Διεύθυνσης Τροφίμων για λογαριασμό του Υπουργείου μας, παρήλθε άπρακτη η προθεσμία σύναψης των συμβάσεων του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ με τον Εκτελεστικό Οργανισμό, με αποτέλεσμα να μη έχει καταστεί έως σήμερα δυνατή η σύναψη των μεταξύ μας συμβάσεων για την υλοποίηση του Προγράμματος Προώθησης της Φέτας Π.Ο.Π. «Feta PDO. Let’s get real!» στην Ευρωπαϊκή Αγορά και σε Τρίτες Χώρες, των οποίων η προθεσμία υπογραφής έληγε την 13/05/2018.

Παρακαλώ για την άμεση υποβολή παραιτήσεων όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Comments are closed.