ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Eντός του μήνα η προκήρυξη του Μέτρου 16 «Συνεργασία» με χρηματοδότηση έως και 450.000 ευρώ

0

«Εντός του μήνα θα προκηρύξουμε το πρόγραμμα της συνεργασίας για την προώθηση της καινοτομίας με 60 εκατ. ευρώ, ώστε να δώσουμε την ευκαιρία ανάπτυξης επιχειρησιακών συνεργειών μεταξύ των φορέων της αγροτοδιατροφικής αλυσίδας με στόχο τη σύνδεση της έρευνας με την γεωργική πρακτική και τις επενδύσεις στον πρωτογενή τομέα», ανακοίνωσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κατά τη διάρκεια του συνεδρίου «Επενδύσεις στην Ελλάδα και Αναπτυξιακή Προοπτική 2018», της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος και του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα (14/05/2018).

Στόχος του Μέτρου 16 «Συνεργασία» είναι η δημιουργία σχημάτων συνεργασίας φορέων, που θα αξιοποιούν νέες τεχνολογίες, καινοτόμες διεργασίες καθώς και νέες καλλιεργητικές πρακτικές, και πρακτικές παραγωγής, που συμβάλουν στην καλύτερη υγεία του ανθρώπου, στην ανάδειξη ελληνικών προϊόντων, στην προστασία περιβάλλοντος και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.

Το μέτρο αυτό αφορά Επιχειρησιακές ομάδες ή σχήματα συνεργασίας τα οποία θα πρέπει:

  • Να διαθέτουν συμφωνητικό συνεργασίας
  • Να αποτελούνται τουλάχιστον από δύο μέλη
  • Τουλάχιστον το ένα μέλος να δραστηριοποιείται στους τομείς της γεωργίας ή και της κτηνοτροφίας

Τα μέτρα υλοποιούνται μέσω δύο Δράσεων, της Δράσης 1 που αφορά την ίδρυση των Επιχειρησιακών ομάδων και της Δράσης 2 που αφορά την υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου.

Η χρηματοδότηση και για τις δυο δράσεις είναι στο 100%, με ανώτερο όριο προϋπολογισμού για την Δράση 1 τα 5.000 ευρώ και για την Δράση 2 ξεκινά από 145.000 ευρώ και φτάνει μέχρι και 295.000 ευρώ, ενώ αν είναι διακρατική συνεργασία φτάνει στα 445.000 ευρώ (αν προσθέσουμε και τη Δράση 1 φτάνει στα 450.000).

Διαβάστε τα κριτήρια ένταξης

Comments are closed.