ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Νέα επιβεβαίωση από την Κομισιόν για την πρωτιά της Ελλάδας στην απορρόφηση ευρωπαϊκών πόρων

0

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΛΕΞΗ ΧΑΡΙΤΣΗ

Τις υψηλές επιδόσεις της Ελλάδας στην απορρόφηση ευρωπαϊκών κονδυλίων επισήμανε ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και διευθυντής της DGREGIO, Ρ. Νίσλερ, μιλώντας προχθές στη συνεδρίαση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (REGI) και στη συζήτηση με θέμα «Ειδικά μέτρα για την Ελλάδα βάσει του κανονισμού 2015/1839».

«Η Ελλάδα έχει επιστρέψει σε μια σωστή πορεία, όσον αφορά την εφαρμογή των διαρθρωτικών κονδυλίων, και είναι από τις χώρες με τις καλύτερες επιδόσεις στον τομέα αυτό», τόνισε ο κ. Νίσλερ. 

Σημείωσε ότι η χώρα μας«κατάφερε να ολοκληρώσει πολύ σημαντικά σχέδια και προγράμματα» καιέχει πολύ καλύτερες επιδόσεις (25%) από τον κοινοτικό μέσο όρο (14%). Ανέφερε, επίσης, ότι «ο αριθμός των ατελών προγραμμάτων, έχει μειωθεί δραστικά. Σε σύγκριση με την περίοδο 2002-2006, όπου είχαμε 900 σχέδια που δεν ολοκληρώθηκαν, στην περίοδο 2007-2013 μόνο 79 σχέδια παρέμειναν ατελήως σήμερα και θα ολοκληρωθούν με τη χρήση των εθνικών κονδυλίων.»

Ο Ρ. Νίσλερ υπογράμμισε ότι «από τις μέχρι τώρα εκθέσεις, από τις πηγές της Παγκόσμιας Τράπεζας, αλλά και από το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, διαπιστώνουμε ότι η Ελλάδα, έχει αυξήσει την ανταγωνιστικότητά της, σε σχέση με πριν από μια 5ετία. Οπότε, η συνολική εκτίμηση και το γενικό συμπέρασμα είναι πολύ θετικά».

Από την πλευρά του, ο εισηγητής της έκθεσης, Π. Αριμόντ τόνισε:

«Απορρόφηση και ΑΕΠ είναι δείκτες οι οποίοι μας λένε κάτι τόσο σε ποιοτικό επίπεδο, όσο και στο επίπεδο των οικονομικών στοιχείων.Διαπιστώνουμε ότιτα χρήματα αυτά πράγματι χρησιμοποιήθηκαν, δεν τελμάτωσαν τα προγράμματα αυτά ούτε διεκόπησαν, και υπό αυτή την έννοια,αύξησαν το βαθμό ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής οικονομίας, δημιουργήθηκαν θέσεις απασχόλησης και βελτιώθηκαν οι συνθήκες διαβίωσης των Ελλήνων πολιτών».

Ο αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και επικεφαλής της Ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Δημ. Παπαδημούλης, πρότεινε να κληθεί ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξης Χαρίτσης, τον Ιούλιο σε προγραμματισμένη συνεδρίαση της επιτροπής Περιφερειακής Πολιτικής, καθώς μαίνεται η κρίσιμη συζήτηση στην Ευρώπη για το μέλλον της Πολιτικής Συνοχής.

Comments are closed.