ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Ολοκληρώνετια η επισκευή και ανασυγκρότηση του κτηρίου πρ. ΑΣΟ στον Άρι Καλαμάτας

0

Σε φάση ολοκλήρωσης βρίσκεται το έργο «Επισκευή κτηρίου πρώην ΑΣΟ Άριος». Πρόκειται για αίθουσα 150 τετρ. μέτρων, συνεχόμενη με εκείνη του πρώην Συνεταιρισμού Άριος, που είχε επισκευασθεί από το Δήμο Καλαμάτας – μετά την παράδοσή της σ’ αυτόν από την πρώην Συνεταριστική Οργάνωση – με χρηματοδότηση από τον άξονα LEADER περιόδου 2007 – 2013.
Το τμήμα του κτηριακού συγκροτήματος όπου έχει ολοκληρωθεί η παρέμβαση επισκευής, ήδη χρησιμοποιείται για αθλητικούς σκοπούς από ομάδες της περιοχής και δεκάδες παιδιά προπονούνται εκεί σε καθημερινή βάση. Το συνεχόμενο κτήριο, στο οποίο η επισκευή ολοκληρώνεται, θα χρησιμοποιείται για πολιτιστικούς και κοινωνικούς σκοπούς.

Το συγκρότημα αυτό θα καλύπτει και τις ανάγκες του Δημοτικού Σχολείου Άριος, που βρίσκεται απέναντι, καθώς και της Κοινότητας Άριος και της ευρύτερης περιοχής.

Comments are closed.