ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

200 άτομα μέσω Κοινωφελούς Εργασίας προσλαμβάνει ο Δήμος Καλαμάτας

0

ΠΑΡΑΘΥΡΟ στην απασχόληση, έστω και για 8 μήνες, ανοίγει ο Δήμος Καλαμάτας για 200 άτομα, στο πλαίσιο της Κοινωφελούς Εργασίας, απασχολώντας προσωρινά υπαλλήλους όλων των κατηγοριών: ΥΕ, ΔΕ, ΤΕ και ΠΕ. Το πρόγραμμα, που απευθύνεται κυρίως σε μακροχρόνια ανέργους, με την κάρτα ανεργίας, να είναι βασική προϋπόθεση, θα χρηματοδοτηθεί από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους, ενώ περιλαμβάνει απασχόληση, με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα.

Η υποβολή αιτήσεων εκτιμάται ότι θα γίνει μέσα στο μήνα, ενώ όσοι επιλεγούν θα αναλάβουν υπηρεσία μέχρι το Σεπτέμβριο.

ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

Ο Δήμος Καλαμάτας ανακοίνωσε τις ειδικότητες που ζητά, καθώς και τον αριθμό των υπαλλήλων ανά ειδικότητα

Γεωπόνων ΠΕ      3
Γεωλόγων ΠΕ      2
Δασολόγων ΠΕ      2
Περιβαλλοντολόγων ΠΕ      2
Εργατών Πράσινου ΥΕ      15
Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ      5
Πολιτικών Μηχανικών Έργων Υποδομής ΤΕ      4
Πολιτικών Μηχανικών Δομικών Έργων ΤΕ      2
Γυψαδόρων / Καλουπατζήδων / Μπετατζήδων / Σοβατζήδων / Τεχνιτών Οικοδομικών Εργασιών / Τεχνικών Κατασκευών Μονώσεων ΔΕ      5
Βοηθητικό Προσωπικό Οικοδομικών Εργασιών ΥΕ      3
Βοηθητικό Προσωπικό Υδραυλικών Εργασιών ΥΕ      2
Βοηθητικό Προσωπικό Σιδηρουργικών Εργασιών ΥΕ      2
Ελαιοχρωματιστών ΔΕ      5
Βοηθητικό Προσωπικό Ξυλουργικών Εργασιών ΥΕ      2
Τεχνιτών Ξυλουργών ΔΕ      2
Χειριστών Μηχανημάτων Έργου GRADER ΔΕ      1
Χειριστών Μηχανημάτων Έργου JCB ΔΕ      2
Βοηθών Ηλεκτρολόγων ΥΕ      2
Ηλεκτρολόγων Εσωτερικών Εγκαταστάσεων και Κτιρίων Α΄ Ειδικότητας ΔΕ      4
Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας ΤΕ      2
Μηχανικών Περιβάλλοντος ΠΕ      1
Μηχανοτεχνίτες Οχημάτων ΔΕ      2
Ηλεκτροτεχνίτες Οχημάτων ΔΕ      2
Βοηθητικών εργασιών καθαριότητας ΥΕ      27
Οδηγών με Άδεια Οδήγησης Γ+Ε Κατηγορίας ή Οδηγών με Άδεια Οδήγησης Δ+Ε Κατηγορίας ΔΕ      2
Ξεναγών ΔΕ      2
Τουριστικών Επαγγελμάτων ΤΕ      4
Φυσικής Αγωγής ΠΕ      3
Πληροφορικής ΤΕ      4
Φωτογράφων ΔΕ      1
Διοικητικού / Διοικητικού Λογιστικού / Λογιστικής / Οικονομικού ΔΕ      4
Διοικητικού / Διοικητικού – Οικονομικού ΠΕ      13
Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΤΕ      7
Διοικητικού / Διοικητικού – Οικονομικού ΤΕ      4
Αγρονόμων Τοπογράφων ΠΕ      2
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΠΕ      2
Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης ΠΕ      2
Ημερήσιοι Φύλακες / Φύλακες Σχολικών Μονάδων ΔΕ      4
Βοηθητικό Φυλακτικό Προσωπικό ΥΕ      4
Διοίκηση Επιχειρήσεων ΠΕ      4
Λογιστικής / Οικονομικού / Οικονομικού Λογιστικού ΤΕ      2
Κοινωνικών Λειτουργών ΠΕ      2
Κοινωνικών Λειτουργών ΤΕ      3
Κοινωνιολόγων ΠΕ      2
Διοίκηση Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας ΤΕ      2
Πληροφορικής ΔΕ      12
Βοηθός Φαρμακείου ΔΕ      1
Βιβλιοθηκονομίας – Αρχειονομίας ΠΕ      2
Γενικών Καθηκόντων ΥΕ      2
Πληροφορικής ΠΕ      3
Αποθηκάριων ΔΕ      3
Αποθηκάριων ΥΕ      2
Βιβλιοθηκονόμων ΤΕ      2
Μηχανικών Η/Υ ΠΕ      1

Comments are closed.