ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Συνεργασία της Περιφέρειας με το ΠΑ.ΠΕΛ. για την προστασία δικαιωμάτων των φοιτητών 

0

Σύμφωνο Συνεργασίας μεταξύ του περιφερειάρχη, Πέτρου Τατούλη και του πρύτανη του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Αθανασίου Κατσή, υπογράφηκε πρόσφατα προκειμένου να υλοποιηθεί το “Πρόγραμμα Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης των φοιτητών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου”.

Όπως επισημάνθηκε από τον περιφερειάρχη  Π. Τατούλη: «Η διαφύλαξη και προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων του ανθρώπου, η καταπολέμηση των κοινωνικών ανισοτήτων και των επιπτώσεων στην κοινωνική συνοχή που προκαλούν η οικονομική κρίση και τα μακροχρόνια οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα, αποτελούν θέματα που μόνο με συστηματική, οργανωμένη και μακροπρόθεσμη συνεργασία όλων μπορούν να αντιμετωπισθούν αποτελεσματικά».

Βάσει του σκοπού αυτού, το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας αναλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την ενημέρωση – ευαισθητοποίηση της φοιτητικής κοινότητας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου καθώς και την δυνατότητα συμβουλευτικής και ψυχολογικής υποστήριξης των φοιτητών από όλες τις Σχολές και τα Τμήματα του Πανεπιστημίου,  με την διάθεση στελεχών κατάλληλων κλάδων και ειδικοτήτων που θα απαρτίζουν την επιστημονική ομάδα υλοποίησης του Προγράμματος.

Comments are closed.