ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Εξετάσεις υποψηφίων τεχνικών ψυκτικών εγκαταστάσεων από την Περιφέρεια

0

Ανακοινώνεται από την Περιφέρεια Πελοποννήσου η έναρξη διεξαγωγής εξετάσεων κατόπιν της από 31/5/2018 επιμόρφωσης των μελών της εξεταστικής επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στην Καλαμάτα, για την διενέργεια εξετάσεων υποψηφίων τεχνικών ψυκτικών εγκαταστάσεων, σύμφωνα με Απόφαση του περιφερειάρχη Πελοποννήσου. Οι εν λόγω εξετάσεις διενεργούνται για τις ειδικότητες των τεχνικών ψυκτικών εγκαταστάσεων του Π.Δ. 1/2013 καθώς και η αξιολόγηση για την χορήγηση πιστοποιητικών κατηγορίας Ι και ΙΙ του κανονισμού ΕΕ2015/2016 από τον ΕΟΠΠΕΠ.

Παρακαλούνται οι Διευθύνσεις Ανάπτυξης των Π.Ε. Πελοποννήσου να ενημερώσουν τους ενδιαφερομένους για υποβολή δικαιολογητικών στα Τμήματα Επαγγέλματος του τόπου διαμονής ή επαγγελματικής δραστηριότητάς τους.

 

Comments are closed.