ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Iκανοποίηση του Συνηγόρου του Πολίτη για τη ρύθμιση αποπληρωμής οφειλών προς τον τ. ΟΕΚ

0

Ικανοποίηση για τη δυνατότητα ρύθμισης αποπληρωμής οφειλών προς τον καταργηθέντα Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ), αλλά και για την ειδική μέριμνα που λαμβάνεται για τις ευάλωτες ομάδες δανειοληπτών, με την Απόφαση (52246/3173, ΦΕΚ Β΄ 539), της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης η οποία εκδόθηκε στις 16 Φεβρουαρίου 2018, εκφράζει ο Συνήγορος του Πολίτη.

Η Ανεξάρτητη Αρχή τα τελευταία χρόνια, είχε γίνει αποδέκτης μεγάλου αριθμού αναφορών από δικαιούχους των στεγαστικών προγραμμάτων του τ. ΟΕΚ, οι οποίοι ζητούσαν τη διευκόλυνση της αποπληρωμής των οφειλών τους. Ο Συνήγορος, ήδη από το 2012, με έγγραφά του προς τη ∆ιοίκηση του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού ∆υναμικού (ΟΑΕ∆), καθολικού διαδόχου του ΟΕΚ, είχε ζητήσει να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια, προκειμένου να αποφευχθεί η παύση πληρωμών από τους δανειολήπτες. Προς αυτή την κατεύθυνση είχε τονίσει την ανάγκη δημιουργίας του κατάλληλου νομοθετικού πλαισίου. Είχε, επίσης, επισημάνει τις δυσκολίες που αντιμετώπιζαν οι δανειολήπτες, λόγω των μειώσεων στους μισθούς τους και της πλήρους αναντιστοιχίας των εισοδημάτων τους με τις οφειλόμενες δόσεις, γεγονός το οποίο τους οδηγούσε σε απόγνωση. Τέλος, είχε προτείνει να υιοθετηθεί περίοδος χάριτος τεσσάρων ετών, αλλά και να ληφθούν υπόψη όλα τα δεδομένα που αφορούσαν τους δανειολήπτες, όπως το διάστημα ανεργίας, τα εισοδηματικά και οικογενειακά κριτήρια, αλλά και το ύψος του δανείου, με σκοπό να καταστεί δυνατή η εξυπηρέτηση των οφειλών τους. Κατόπιν τούτων, εκδόθηκε η Απόφαση της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με την οποία δίνεται η δυνατότητα ρύθμισης αποπληρωμής οφειλών από ίδια κεφάλαια του καταργηθέντος ΟΕΚ. Επιπλέον, στην εν λόγω Υπουργική Απόφαση λαμβάνεται ειδική μέριμνα για τις ευάλωτες ομάδες δανειοληπτών, για τους ανέργους, όσους λαμβάνουν χαμηλά εισοδήματα, αλλά και τους έχοντες αδυναμία πληρωμής των δόσεων. Τέλος, στις 19 Απριλίου 2018, τέθηκε σε λειτουργία στη διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕ∆, η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων ένταξης στις ευνοϊκές ρυθμίσεις.

Comments are closed.