ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Συμφωνητικό για τη διαχείριση των αποβλήτων κατεδαφίσεων Δήμου Καλαμάτας

0

ΣΥΜΒΑΣΗ συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Καλαμάτας και της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας ΑΑΝΕΛ υπέγραψαν ο δήμαρχος Παν. Νίκας και ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού του οικονομικού φορέα. Με αυτήν, ο Δήμος Καλαμάτας αναλαμβάνει την υποχρέωση να οδηγεί τα μπάζα που διαχειρίζεται σε κατάλληλα αδειοδοτημένη μονάδα ανάκτησης αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. Το συμφωνητικό έχει διάρκεια ενός έτους.

Ενδεικτικά, το τέλος εισόδου στη μονάδα ανάκτησης για απόβλητα κατεδαφίσεων, που είναι και το υψηλότερο, αντιστοιχεί σε 6,28 ευρώ ανά τόνο προ ΦΠΑ.

Comments are closed.