ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Νέοι Γεωργοί, Βιολογική Γεωργία και Εξισωτική Αποζημίωση είναι οι μεγάλοι κερδισμένοι από τις αλλαγές στο ΠΑΑ 2014-2020

0

ΜΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ αλλαγές προβλέπεται να συνεχιστεί η εφαρμογή του ελληνικού Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, καθώς το ΥΠΑΑΤ θα υποβάλει την τρίτη κατά σειρά πρόταση τροποποίησης του ΠΑΑ 2014-2020. Οι αλλαγές αυτές περιλαμβάνουν για πρώτη φορά την κατάργηση αρκετών μέτρων, μεταφορές κονδυλίων καθώς και διόρθωση δεικτών επίδοσης.

Ειδικότερα, η πρόταση για την 3η τροποποίηση, η οποία θα συζητηθεί κατά την διάρκεια της 5ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΠΑΑ που θα πραγματοποιηθείστη Χαλκίδα στις 22 Ιουνίου, στηρίζεται σε 4 βασικούς άξονες:

  • Αλλαγή του ποσοστού συνεισφοράς του ΕΓΤΑΑ
  • Διαγραφή Μέτρων/δράσεων
  • Εισαγωγή πρόσθετης εθνικής χρηματοδότησης ύψους 314,5 εκατ. ευρώ στο Μέτρο 13 (Εξισωτική Αποζημίωση)
  • Μεταφορά πόρων από μέτρα του Προγράμματος σε άλλα.

ΝΕΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ

Προβλέπεται η αύξηση του προϋπολογισμού του Μ6.1 κατά 23,6 εκατ. ευρώ, που θα διατεθούν για την πληρωμή των επιλαχόντων νέων αγροτών οι οποίοι παραμένουν σε κατάσταση αναμονής σε αρκετές Περιφέρειες της χώρας.

ΕΞΙΣΩΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Για να καλυφθούν οι απαιτήσεις των προκηρύξεων των ετών εφαρμογής 2018, 2019 και 2020 που αφορούν στην πληρωμή της εξισωτικής αποζημίωσης θα πρέπει να αυξηθεί ο προϋπολογισμός του μέτρου κατά 314,5 εκατ. ευρώ. Το ποσό αυτό θα καλυφτεί από εθνική χρηματοδότηση και θα αφορά τις πληρωμές μέχρι τις 31/12/2020.

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Στο μέτρο 11 προτείνεται η αύξηση του προϋπολογισμού κατά 25,4 εκατ. ευρώ αφενός για την κάλυψη υποχρεώσεων από την προηγούμενη περίοδο και αφετέρου για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών τόσο της βιολογικής κτηνοτροφίας όσο και της επικείμενης πρόσκλησης για τη βιολογική γεωργία.

  • Αναλυτικό ρεπορτάζ στην εφημερίδα «Υπαιθρος Χώρα», που θα κυκλοφορήσει την Παρασκευή 15 Ιουνίου.

Comments are closed.