ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Επιβολή προστίμων για κλοπές νερού από τη ΔΕΥΑ Μεσσήνης

0

Η ΔΕΥΑ Μεσσήνης επέβαλε πρόστιμα νερού σε καταναλωτές, οι οποίοι είχαν αφαιρέσει το υδρόμετρο τους από την παροχή νερού, τονίζεται ότι σύμφωνα  με  το  άρθρο  22  του  κανονισμού  ύδρευσης  της  ΔΕΥΑΜ

  1. Η σύνδεση παροχής, στην οποία δεν έχει ακόμη τοποθετηθεί υδρομετρητής ή έχει αφαιρεθεί αυτός, με ενωτικό σωλήνα, υδρόμετρο ή άλλο τρόπο από τον υδρολήπτη χωρίς να τηρηθεί η νόμιμη διαδικασία, αποτελεί απόδειξη κλοπής νερού και τιμωρείται με την επιβολή προστίμου που καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ της ΔΕΥΑΜ και σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ποινικού Κώδικα.
  2. Κλοπή αποτελεί επίσης και η αυτόβουλη σύνδεση ιδιωτικής παροχής και η λήψη νερού από κρουνούς πυρόσβεσης και ποτίσματος δημοτικών ή δημοσίων κήπων για χρήση διαφορετική από εκείνη για την οποία έχουν τοποθετηθεί και τιμωρείται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ανωτέρω παράγραφο.

Το πρόστιμο για κλοπή νερού ανέρχεται στο ποσό των 2.000 ευρώ.

Comments are closed.