ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Ερώτηση Δ. Κουκούτση στον υπουργό Οικονομικών: Ανακεφαλαιοποίηση και αναδιάταξη του ελληνικού τραπεζικού τομέα με τα κόκκινα δάνεια!

0

ΕΡΩΤΗΣΗ για τον υπουργό Οικονομικών κατέθεσε ο ανεξάρτητος βουλευτής Μεσσηνίας Δημήτρης Κουκούτσης σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών και τα κόκκινα δάνεια, τα οποία ο βουλευτής, θεωρεί ότι έχουν εξοφληθεί από τις ανακεφαλαιοποιήσεις των Τραπεζών που πληρώθηκαν από τις θυσίες των Ελλήνων φορολογούμενων. Αναφέρει η σχετική ερώτηση Κουκούτση:

Η ΕΡΩΤΗΣΗ

«Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 2010 με τον Ν. 3864/2010, με σκοπό τη διατήρηση της σταθερότητας του Ελληνικού Τραπεζικού Συστήματος, δηλαδή την εξόφληση όλων των επισφαλειών των τραπεζών, δηλαδή – κατά τα κοινώς λεγόμενα – την εξόφληση των «κόκκινων δανείων» των τραπεζών.

Με άλλα λόγια, το Δημόσιο ανέλαβε με την ίδρυση του ΤΧΣ την εξόφληση των κόκκινων δανείων των 4 συστημικών τραπεζών της χώρας.

Σύμφωνα με την από τον Δεκέμβριο του 2012 έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος για την ανακεφαλαιοποίηση και αναδιάταξη του ελληνικού τραπεζικού τομέα, το άθροισμα όλων των κόκκινων δανείων όλων των τραπεζών ήταν 40,542 δισ. ευρώ.

Το ΤΧΣ κατέβαλε τα χρήματα αυτά στις τράπεζες για την ανακεφαλαιοποίηση τους και με τον τρόπο αυτό εξόφλησε το σύνολο των κόκκινων δανείων της κάθε τράπεζας.

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός:

  1. Για ποιον λόγο συνεχίζουν οι τράπεζες να θεωρούν ως δικές τους τις απαιτήσεις κατά των δανειοληπτών με κόκκινα δάνεια, όταν τα δάνεια αυτά εξοφλήθηκαν από τρίτο νομικό πρόσωπο, ήτοι το ΤΧΣ και επομένως ο μόνος δικαιούχος να ενεργήσει για την είσπραξη των απαιτήσεων αυτών είναι πλέον το ΤΧΣ;
  2. Για ποιον λόγο οι τράπεζες εκχωρούν και πωλούν τις απαιτήσεις αυτές, οι οποίες έχουν δύο φορές εξοφληθεί (με ΔΥΟ ανακεφαλαιοποιήσεις) σε τρίτες εταιρείες ειδικού σκοπού (funds), όταν ΔΕΝ είναι πλέον δικαιούχοι των απαιτήσεων αυτών;
  3. Για ποιον λόγο να εισπραχθούν για 3η φορά οι απαιτήσεις αυτές, όταν ο φορολογούμενος τις έχει ήδη εξοφλήσει δύο φορές με τα δρακόντεια μέτρα λιτότητας που επιβλήθηκαν για τις δύο προηγούμενες ανακεφαλαιοποιήσεις;».

Comments are closed.