ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Με ένα «κλικ» στον υπολογιστή η σύσταση νέων επιχειρήσεων!

0

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ: ΝΕΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΤΟ ΠΙΟ αποφασιστικό βήμα για τη μετάβαση στην ψηφιακή εποχή και το τέλος της γραφειοκρατίας αποτελεί η λειτουργία της Υπηρεσίας Ηλεκτρονικής Σύστασης Επιχειρήσεων (e-ΥΜΣ), που λειτουργεί στην Ελλάδα από 23 Ιουλίου.

Όπως κάνει γνωστό το Επιμελητήριο Μεσσηνίας στην επιχειρηματική κοινότητα, με την χρήση της πλατφόρμας αυτής, μέσω της ιστοσελίδας της e-ΥΜΣ (https://eyms.businessportal.gr/auth), κάθε επιχειρηματίας μπορεί από τον Υπολογιστή του (από γραφείο ή το σπίτι του) να συστήσει ηλεκτρονικά την Επιχείρησή του.

Σε πρώτη φάση μπορούν να συσταθούν μόνο Μονοπρόσωπες ΙΚΕ [ήδη, μέχρι 8/8/2018, έχουν συσταθεί πάνω από πενήντα (50) σε όλη την Ελλάδα] και σταδιακά θα μπορούν να συστήνονται όλες οι νομικές μορφές (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ-ΟΕ-ΕΕ).

ΤΙ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙ Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Η Καινοτομία είναι ότι αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά:

 • Συντάσσεται το καταστατικό [μέσω της συμπλήρωσης συγκεκριμένων υποχρεωτικών πεδίων της εφαρμογής και με χρήση των προτύπων, που ανά νομική μορφή, ορίζονται στη ΥΑ 31637/2017 (ΦΕΚ 928 Β’)] το οποίο υπογράφεται επίσης ηλεκτρονικά, είτε με τη χρήση κωδικών των ιδρυτών στο TAXISNET (ηλεκτρονική υπογραφή), είτε με τη χρήση εγκεκριμένης ηλεκτρονικής υπογραφής.
  • Γίνεται έλεγχος και δέσμευση της επωνυμίας και διακριτικού τίτλου της επιχείρησης στο ΓΕΜΗ.
  • Χορηγείται αριθμός ΓΕΜΗ και Κωδικός Αριθμός Καταχώρισης (ΚΑΚ) της σύστασης στο ΓΕΜΗ.
  • Δημιουργείται ο φάκελος στη μερίδα της εταιρείας στο ΓΕΜΗ.
  • Αποδίδεται ζεύγος κωδικού χρήστη και κωδικού πρόσβασης στο ΓΕΜΗ.
  • Λαμβάνεται ο ΑΦΜ της εταιρείας μέσω του Taxis
  • Χορηγείται προσωρινός κλειδάριθμος, ώστε η εταιρεία να λάβει άμεσα όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης στο TAXISNET.
  • Εγγράφεται η εταιρεία στο κατά τόπο αρμόδιο Επιμελητήριο.
  • Ενημερώνεται ο ΕΦΚΑ για τη σύσταση της εταιρείας.
  • Εκδίδονται ψηφιακά υπογεγραμμένα αντίγραφα της εταιρικής σύμβασης και της ανακοίνωσης σύστασης της εταιρείας και αποστέλλονται ηλεκτρονικά στους αιτούντες τη σύσταση.

ΒΗΜΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΣΕ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ

Αυτό είναι το πρώτο αποφασιστικό βήμα για την μετάβαση στην Ψηφιακή Εποχή και έπεται συνέχεια, αφού έχουν γίνει δεκτές οι προτάσεις των Επιμελητηρίων και όπως ήδη έχει ανακοινωθεί, από τα αρμόδια Υπουργεία, έπεται το Ψηφιακό ΓΕΜΗ, όπου με τη χρήση των 150000 ψηφιακών υπογραφών (που θα χορηγηθούν στις επιχειρήσεις) θα υποβάλλονται ψηφιακά οι Ισολογισμοί και τα λοιπά στοιχεία των εταιρειών στο ΓΕΜΗ, έτσι ώστε το Ψηφιακό ΓΕΜΗ να αποτελέσει το ηλεκτρονικό εργαλείο διεκπεραίωσης και ανάπτυξης της επιχειρηματικής δράσης.

Ας σημειωθεί ότι, μέχρι πριν μερικά χρόνια, για τη σύσταση μιας επιχείρησης, χρειάζονταν 127 γραφειοκρατικές διαδικασίες, επισκέψεις σε δεκάδες υπηρεσίες και μάλιστα με συνοδεία λογιστή και δικηγόρου και απαιτείτο χρόνος περίπου 1,5 μήνα.

Σήμερα, κυριολεκτικά με ένα «κλικ» στον υπολογιστή, ένα πρότυπο καταστατικού και με ηλεκτρονική διασύνδεση με τους εμπλεκόμενους φορείς, γίνεται πραγματικότητα η σύσταση μιας επιχείρησης.

«Σε κάθε περίπτωση, τα Επιμελητήρια βρίσκονται στο πλευρό όλων των επιχειρήσεων και μπορούν να τους προσφέρουν την αναγκαία τεχνογνωσία σε αυτήν τη νέα ψηφιακή εποχή», υπογραμμίζει στην ενημέρωσή του το Επιμελητήριο Μεσσηνίας.

Comments are closed.