ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Στον… αέρα και πάλι(;) το έργο διαχείρισης των στερεών αποβλήτων στην Πελοπόννησο! – Στα κάγκελα σύλλογοι και κάτοικοι της Καλλιρρόης

0
  • ΦΕΡΝΟΥΝ «ΣΤΟ ΦΩΣ» ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΤΟ ΕΡΓΟ ΝΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ε.

  • ΝΤΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΚΟΥ: ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΣΔΙΤ ΕΙΝΑΙ ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΟ ΠΑΝΤΑΧΟΘΕΝ ΧΡΗΜΑΤΟΤΟΔΙΚΑ ΚΑΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ

ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ βρίσκεται για μια ακόμη φορά το ζήτημα της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Απορριμμάτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου, καθώς μετά από τις νέες δικαστικές αποφάσεις αναφορικά με το ιδιοκτησιακό, ένα νέο έγγραφο – φωτιά, το οποίο με… καθυστέρηση ενός έτους, έφτασε στα χέρια των κατοίκων της Μεσσηνίας και συγκεκριμένα της Καλλιρρόης, που διαμαρτύρονται για την κατασκευή εργοστασίου στην περιοχή τους, έρχεται να… ταράξει κι άλλο, τα νερά!

Στο έγγραφο αυτό, που αφορά στις ετήσιες εκθέσεις υλοποίησης και τις παρατηρήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την εκπλήρωση εκ των προτέρων αιρεσιμότητας, διαφαίνεται σύμφωνα με τους κατοίκους, ότι με τον τρόπο που προχωράει η υλοποίηση, του έργου της Πελοποννήσου, μέσω Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), δεν μπορεί να δοθεί η δυνατότητα χρηματοδότησης(!) από την Ευρωπαϊκή Ένωση και γι’ αυτό η Επιτροπή, καλεί τις διαχειριστικές Αρχές, να εξετάσουν τα δεδομένα στις τροποποιήσεις των προγραμμάτων και τα κριτήρια, για την επιλογή των έργων.

ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ

Πριν από έναν σχεδόν χρόνο, στις 30 Ιουνίου 2017, οι υπηρεσίες της Επιτροπής έλαβαν τις ετήσιες εκθέσεις υλοποίησης σχετικά με τα επιχειρησιακά προγράμματα, που εγκρίθηκαν από τις Επιτροπές Παρακολούθησης. Αφού αξιολόγησαν τα μέτρα που ελήφθησαν για την εκπλήρωση της εφαρμοστέας εκ των προτέρων αιρεσιμοτήτας 6.2 για τον τομέα των αποβλήτων και ειδικότερα την προώθηση των οικονομικά και περιβαλλοντικά βιώσιμων επενδύσεων στον τομέα αυτό, ιδίως μέσω της εκπόνησης σχεδίων διαχείρισης αποβλήτων σύμφωνα με την οδηγία 2008/98/ΕΚ καθώς και την ιεράρχηση των αποβλήτων, διαπιστώνουν ότι αυτή, η εκ των προτέρων αιρεσιμότητα έχει εκπληρωθεί.
Σε ότι αφορά όμως, στο κριτήριο 4 και πιο συγκεκριμένα στην εφαρμογή τέλους ταφής, όπως προβλέπεται στο νόμο 4042/2012 άρθρο 43, οι Ελληνικές Αρχές πρέπει να εξασφαλίσουν ότι το τέλος αυτό

  • θα τεθεί σε εφαρμογή το συντομότερο δυνατό και
  • θα καλύπτει τα υπολείμματα των εργασιών επεξεργασίας που διατίθενται σε χώρους υγειονομικής ταφής.

Για την Επιτροπή, σύμφωνα με το έγγραφο, αυτό, είναι ζήτημα προτεραιότητας με περαιτέρω μέτρα επιβολής του νόμου και γι’ αυτό, πρέπει να λαμβάνονται τα δεδομένα που προβλέπουν οι διαχειριστικές αρχές, κατά την έγκριση έργων στον τομέα της διαχείρισης αποβλήτων.

 ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΟΥΝ ΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΤΟΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

  1. Δεν δικαιολογείται η συγχρηματοδότηση από την ΕΕ σε όλες τις νέες μονάδες μηχανικής-βιολογικής επεξεργασίας όπως προβλέπεται στα Περιφερειακά Σχέδια Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ). Η συγχρηματοδότηση από την ΕΕ για οποιαδήποτε νέα μονάδα μηχανικής-βιολογικής επεξεργασίας θα περιορίζεται μόνο σε επαρκώς αιτιολογημένες περιπτώσεις, που η χωρητικότητά τους δε θα υπερβαίνει το 50% της παραγόμενης ποσότητας αποβλήτων της εν λόγω Περιφέρειας, έτσι ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος δημιουργίας υπερδιαστασιολογημένων εγκαταστάσεων και οι στόχοι ιεράρχησης των αποβλήτων τηρούνται πλήρως.
    Επιπλέον, τα έργα αυτά, θα πρέπει να σχεδιάζονται και κατασκευάζονται με τρόπο που να επιτρέπει στο μέλλον τη μετατροπή τους, ώστε να εκτελούν εργασίες ανακύκλωσης. Αυτό ισχύει για όλα τα μη μεγάλα και τα μεγάλα έργα.
  2. Θα πρέπει να δίνεται προτεραιότητα στη συγχρηματοδότηση από την ΕΕ των έργων για τη χωριστή συλλογή, την ανακύκλωση, εκστρατείες εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης και για την κατασκευή μονάδων κομποστοποίησης.
  3. Η χωριστή συλλογή πέντε κατηγοριών αποβλήτων (χαρτιού, πλαστικού, μετάλλου, γυαλιού και βιολογικών αποβλήτων), όπως καθορίζεται στο Ελληνικό Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ), πρέπει να υλοποιηθεί χωρίς καθυστέρηση. Αυτό, είναι ιδιαίτερα σημαντικό για όλους τους Δήμους και τις Περιφέρειες όπου προβλέπονται μονάδες μηχανικής-βιολογικής επεξεργασίας. Οι Δήμοι αυτοί, καλούνται να δημιουργήσουν όσο το δυνατόν γρηγορότερα ένα λειτουργικό σύστημα χωριστής συλλογής των πέντε αυτών κατηγοριών αποβλήτων σε συμμόρφωση με το ΕΣΔΑ πριν την υλοποίηση των ειδικών έργων που συγχρηματοδοτούνται από την ΕΕ ή στο πλαίσιο της υλοποίησής τους.

Όπως επισημαίνεται λοιπόν, καταληκτικά, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στις Διαχειριστικές Αρχές, αυτές, «καλούνται να εξετάσουν τις ανωτέρω αρχές στις επικείμενες τροποποιήσεις των επιχειρησιακών προγραμμάτων, καθώς και τα εφαρμοστέα κριτήρια για την επιλογή των έργων», γεγονός που φαίνεται να θέτει σε επισφάλεια τη χρηματοδότηση του έργου της Πελοποννήσου, αφού αυτή τη στιγμή, το ζήτημα της ανακύκλωσης, στους περισσότερους Δήμους, είναι από τελματωμένο, μέχρι ανύπαρκτο. Το ίδιο φυσικά, συμβαίνει με το σύστημα χωριστής συλλογής και τις εκστρατείες εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης για την κατασκευή μονάδων κομποστοποίησης…
Η «Φ», επικοινώνησε για το θέμα, με τη θεματική αντιπεριφερειάρχη Ντίνα Νικολάκου, η οποία δήλωσε πως η Περιφέρεια, έχει… θωρακισμένη τη χρηματοδότηση και στάθηκε επικριτικά στη στάση των Δήμων στο θέμα της ανακύκλωσης, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να αναλάβει και σε αυτό το θέμα, πρωτοβουλίες!

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΗ Η ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

«Είναι σαφές ότι πρέπει να τηρείται η ευρωπαϊκή οδηγία σε ότι αφορά στην ανακύκλωση και προς αυτήν την κατεύθυνση, θα πρέπει να κινηθούν όλες οι Δημοτικές Αρχές. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, η Περιφέρεια, είναι έτοιμη να αναλάβει πρωτοβουλίες για την απόλυτη τήρηση της νομιμότητας και των ευρωπαϊκών οδηγιών, σε ότι αφορά στην προστασία του περιβάλλοντος και τη δημιουργία νέων ευκαιριών ανάπτυξης», δήλωσε με νόημα η κα Νικολάκου, επισημαίνοντας πως η χρηματοδότηση από την Ευρώπη, δεν κινδυνεύει! «Θα πρέπει να επαναλάβουμε σαν Περιφερειακή Αρχή το πόσο σημαντικό είναι αυτό το έργο για την Περιφέρειά μας, το οποίο αλλάζει σελίδα στην Πελοπόννησο. Υπενθυμίζουμε ότι έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία υπογραφής της σύμβασης και ότι βρισκόμαστε στο στάδιο όπου οι συμβαλλόμενοι, και κυρίως η ανάδοχος εταιρεία, διεκπεραιώνει όλες τις απαραίτητες εκ του νόμου προϋποθέσεις, για την έναρξη των εργασιών και επαναλαμβάνουμε, ότι το έργο αυτό, εντάσσεται στα μεγάλα έργα της χώρας και έχει τηρηθεί απαράκλητα όλη η νομοθεσία, είτε ελληνική, είτε ευρωπαϊκή που διέπει τέτοιου είδους έργα. Είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι υπάρχει απόφαση εκχώρησης από το ΕΠΕΡΑ στην Περιφέρεια Πελοποννήσου και φυσικά, η σύμφωνη γνώμη και αντίστοιχη απόφαση του υπουργείου Οικονομικών», τόνισε η Ντίνα Νικολάκου, επισημαίνοντας καταληκτικά, πως το κύριο χαρακτηριστικό αυτού του έργου, είναι η τήρηση τη απόλυτης νομιμότητας, κάτι που έχουν κρίνει ήδη οι αρμόδιοι ελεγκτικοί μηχανισμοί και τα αρμόδια θεσμικά ελεγκτικά όργανα του κράτους, όπως το Συμβούλιο της Επικρατείας και το Ελεγκτικό Συνέδριο.

 

Comments are closed.