ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Σύμβαση για Βρεφικά Τμήματα σε Παιδικούς Σταθμούς της Καλαμάτας

0

Σύμβαση για την πραγματοποίηση του έργου «Οικοδομικές εργασίες στους Γ΄ και Ε΄ Παιδικούς Σταθμούς Καλαμάτας για ίδρυση βρεφικών τμημάτων», υπέγραψαν ο δήμαρχος Παν. Νίκας και ο ανάδοχος Κων. Ηλιόπουλος που προέκυψε από ηλεκτρονική κλήρωση.

Η παρέμβαση συνίσταται στη διαμόρφωση (μετατροπή) των Γ΄ και Ε΄ Δημοτικών Παιδικών Σταθμών Καλαμάτας, από αμιγώς παιδικούς σε βρεφονηπιακούς σταθμούς, με την κατάργηση ενός εκ των λειτουργούντων παιδικών τμημάτων και τη δημιουργία (ίδρυση) βρεφικών τμημάτων, που θα λειτουργήσουν από το Σεπτέμβριο του 2018.

Η πρωτοβουλία για τη δημιουργία βρεφονηπιακών σταθμών πηγάζει από το γεγονός ότι, σύμφωνα με νέο νόμο σχετικά με την υποχρεωτική διετή φοίτηση των νηπίων σε Νηπιαγωγεία, θα μειωθεί ο αριθμός των νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς, επομένως είναι δυνατό να λειτουργήσουν από φέτος και βρεφικά τμήματα σε συγκεκριμένους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς.

Υπενθυμίζεται ότι το Δημοτικό Συμβούλιο, με Απόφασή του, ενέκρινε την ίδρυση και λειτουργία νέων βρεφικών τμημάτων στους Γ΄ και Ε΄ Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς και την υποβολή πρότασης για τη συμμετοχή του Δήμου σε σχετικό πρόγραμμα χρηματοδότησης μέσω Ε.Ε.Τ.Α.Α.

Comments are closed.