ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Από τη Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών για την προτεινόμενη κατάργηση εξέτασης των λατινικών στις πανελλαδικές εξετάσεις

0

Ως μέλη της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου με την παρούσα έγγραφη παρέμβαση επιθυμούμε να εκφράσουμε δημοσίως την έντονη δυσφορία μας και τη βαθύτατη κατάπληξή μας αναφορικά με την προτεινόμενη κατάργηση της εξέτασης των Λατινικών στις πανελλαδικές εξετάσεις, συντασσόμενοι ενθέρμως με τις Φιλοσοφικές Σχολές, τα Τμήματα Φιλολογίας, την Εταιρεία Ελλήνων Φιλολόγων και την Πανελλήνια Ένωση Φιλολόγων, που έχουν ήδη ενώσει τις φωνές τους, προκειμένου να στηλιτεύσουν την επιχειρούμενη αλλαγή στην εξεταστέα ύλη.

Θεωρούμε ότι η αίσθηση του καθήκοντος που μας διακατέχει έναντι των φοιτητών μας και μελλοντικών φιλολόγων, καθώς επίσης και ευρύτερα έναντι της ελληνικής μαθητιώσας νεολαίας, επιτάσσει να επικρίνουμε με ιδιαίτερη δριμύτητα την ως άνω πρόταση, η οποία, πλην των άλλων, εάν υλοποιηθεί, θα καταφέρει ολέθριο πλήγμα στις φιλολογικές και εν γένει ανθρωπιστικές σπουδές στη δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς επίσης θα στερήσει μια γλώσσα βασικής ορολογίας και υποδομής από πολυάριθμους επιστημονικούς κλάδους.

Η ανησυχία μας εντείνεται ιδιαίτερα από το γεγονός ότι τέτοια ασύγγνωστα διαβήματα, τα οποία πραγματεύονται σοβαρότατα θέματα της ελληνικής παιδείας με αστόχαστη βιασύνη, ενδέχεται να λειτουργήσουν ως προπομποί μιας βαθύτερης υποβάθμισης της αρχαιογνωσίας και της αρχαιογλωσσίας στη χώρα μας.  Εξυπακούεται ότι σκοπός της διαμαρτυρίας μας δεν είναι να ανασκευάσουμε ανεπέρειστα επιχειρήματα.  Άλλωστε, η αναγκαιότητα της διδασκαλίας της λατινικής γλώσσας εδράζεται σε ακαταμάχητη λογική, καθώς επίσης η απροσμέτρητη αξία της λατινικής γραμματείας είναι κατάδηλη και πασιφανής όχι μόνο στην πατρίδα μας αλλά σε όλη την οικουμένη.

Εν κατακλείδι, θεωρούμε εύλογο ότι το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων θα αναθεωρήσει την εν λόγω ατυχή πρόταση και θα καταβάλει κάθε προσπάθεια να ενισχύσει έτι περαιτέρω το θεμελιώδες μάθημα των Λατινικών στο Λύκειο μέσα από τη συστηματική αναβάθμιση του τρόπου διδασκαλίας του και τη ριζική αναθεώρηση των σχετικών διδακτικών εγχειριδίων.

 

Comments are closed.