ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Πάνω από 2 δισ. ευρώ οι πληρωμές στους αγρότες μέχρι τέλος του χρόνου!

0

ΕΝΩ ΓΙΑ 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ Η ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 70%

ΠΑΝΩ από 2 δισ. ευρώ θα καταβληθούν έως το τέλος του έτους στους δικαιούχους παραγωγούς των άμεσων ενισχύσεων και των προγραμμάτων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-20.

Μόνο οι άμεσες ενισχύσεις (Βασική, Πράσινη, Ενίσχυση για γεωγούς νεαρής ηλικίας) θα ανέλθουν σε 1,6 δισ. ευρώ περίπου, ενώ η εξισωτική αποζημίωση έτους 2018 στα 240 εκατ. ευρώ. Όσον αφορά τα προγράμματα, μόνο για τα μέτρα της Μείωσης της Νιτρορύπανσης και της Βιολογικής Κτηνοτροφίας, θα καταβληθούν περισσότερα από 60 εκατ. ευρώ.

ΟΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ

 • Τον Σεπτέμβριο για τα προγράμματα των ΟΕΦ Οργανώσεις Ελαιουργικών Φορέων πληρώθηκαν 12,5 εκατ. ευρώ.
 • Τον Οκτώβριο μέχρι και τη Δευτέρα θα γίνουν πληρωμές για:

– Επιχειρησιακά Προγράμματα-Οργανώσεις Παραγωγών (12 εκατ. ευρώ)

– Προώθηση οίνων και προώθηση γεωργικών προϊόντων (24 εκατ. ευρώ)

– Αναδιάρθρωση και μετατροπή αμπελώνων και επενδύσεις στα οινοποιεία (15 εκατ. ευρώ)

– Μελισσοκομία (3,5 εκατ. ευρώ)

– Βιολογική Γεωργία (τελική εκκαθάριση πρώτου έτους – 2,5 εκατ. ευρώ)

– ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ (1η πρόσκληση – τελική εκκαθάριση)

 • Από την Τρίτη 16 Οκτωβρίου θα αρχίσει η καταβολή της προκαταβολής 70% της Βασικής Ενίσχυσης (700 εκατ. ευρώ)
 • Τον Νοέμβριο θα γίνουν πληρωμές για τη:

– Βιολογική Γεωργία (προκαταβολή 2ου έτους – 25 εκατ. ευρώ)

– ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ (1η Πρόσκληση – προκαταβολή 2ου έτους – 1,4 εκατ. ευρώ)
ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ (2η Πρόσκληση – προκαταβολή 1ου έτους (ΕΑΕ 2017) – 2,5 εκατ. ευρώ)

– Βιολογική Κτηνοτροφία (Προκαταβολή 1ου έτους – 30,5 εκατ. ευρώ)

– Μείωση Νιτρορύπανσης (Προκαταβολή 1ου έτους – 35 εκατ. ευρώ)

– Σπάνιες Φυλές (Προκαταβολή 1ου έτους – 5 εκατ. ευρώ)

– Ορυζώνες (Προκαταβολή 1ου έτους – 2 εκατ. ευρώ)

 • Τέλος, στα μέσα Δεκεμβρίου θα καταβληθεί το υπόλοιπο 30% της Βασικής Ενίσχυσης (εκκαθάριση – 300 εκατ. ευρώ)

– Η Πράσινη Ενίσχυση (550 εκατ. ευρώ)

– Ενίσχυση για γεωργούς νεαρής ηλικίας (38 εκατ. ευρώ)

 • Επίσης έως το τέλος του 2018 θα καταβληθούν:
 • Εξισωτική Αποζημίωση έτους 2018 (240 εκατ. ευρώ)
 • Εκκρεμότητες Εξισωτικής Αποζημίωσης (ετών 2008-2017)
 • Καταβολή του ΦΠΑ για την αγορά των ζωοτροφών και αλεύρων στα ΜΝΑ (400.000 ευρώ)
 • Ενίσχυση στη μεταφορά ζωοτροφών και αλεύρων στα ΜΝΑ (σε εξέλιξη-ολοκλήρωση έως τέλη Δεκεμβρίου – 1 εκατ. ευρώ)
 • Σημειώνεται ότι είναι σε εξέλιξη οι πληρωμές Νέων Αγροτών 2014, ενώ αναμένονται στον ΟΠΕΚΕΠΕ οι σχετικοί φάκελοι του Προγράμματος προώθησης κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών και γάλακτος στα σχολεία (σχολικό έτος 2018-2019), ύψους 5 εκατ. ευρώ.

Comments are closed.