ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Σημαντικά τα προβλήματα από τις παρακρατήσεις στην προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης – Το χρονοδιάγραμμα πληρωμών στον αγροτικό τομέα μέχρι το τέλος του χρόνου

0

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ πληρωμές για τον αγροτικό τομέα θα πραγματοποιηθούν έως το τέλος του χρόνου. Ο δρόμος άνοιξε με την καταβολή του 70% της Βασικής Ενίσχυσης στους δικαιούχους παραγωγούς, κατά την οποία δεν αποφεύχθηκαν τα προβλήματα, λόγω δασικών χαρτών και άλλων προβλημάτων με αποτέλεσμα την παρακράτηση σημαντικών ποσών από χιλιάδες παραγωγούς και στη Μεσσηνία.

Με την πληρωμή σημαντικών δράσεων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 να μονοπωλεί το ενδιαφέρον τον Νοέμβριο, θα ακολουθήσουν, μέσα στον Δεκέμβριο, και οι άμεσες ενισχύσεις των Ελλήνων αγροτών για το έτος 2018. Αξίζει να σημειωθεί ότι όλο αυτό το διάστημα συνεχίζονται οι πληρωμές ανειλημμένων υποχρεώσεων της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που συμπυκνώνει η ypaithros.gr μέχρι το τέλος του χρόνου προβλέπεται να γίνουν πληρωμές ως εξής:

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

Σύμφωνα με τον Οργανισμό, οι πληρωμές για τις δράσεις του ΠΑΑ θα έχουν εξοφληθεί έως το τέλος του Νοέμβρη, που σημαίνει ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν ακόμη γίνει γνωστές οι ακριβείς ημερομηνίες.

Σημαντικό, ωστόσο, είναι ότι βάσει του ημερολογίου του ΟΠΕΚΕΠΕ, έως το τέλος του μηνός θα πληρωθούν οι δικαιούχοι των γεωργο-περιβαλλοντικών δράσεων (Μείωση της Νιτρορύπανσης) την πρώτη τους προκαταβολή, ύψους 35 εκατ. ευρώ περίπου.

Μέσα στον μήνα, όμως, προγραμματίζεται και η προκαταβολή, ύψους 25 εκατ. ευρώ περίπου, στους δικαιούχους της Βιολογικής Γεωργίας (2ου έτους) και η προκαταβολή ύψους 30,5 εκατ. ευρώ περίπου για τη Βιολογική Κτηνοτροφία (1ου έτους).

Επιπλέον, προγραμματίζεται να λάβουν την προκαταβολή του πρώτου έτους, ύψους 5 εκατ. ευρώ, οι δικαιούχοι της δράσης για «Σπάνιες Φυλές», την προκαταβολή τους οι δικαιούχοι της 2ης πρόσκλησης της δράσης 10.1.08 (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ), οι οποίοι σύμφωνα με την απόφαση ένταξης ανέρχονται σε 3.468, αλλά και οι 849 δικαιούχοι της δράσης 10.1.07 «Εναλλακτική καταπολέμηση ζιζανίων στους ορυζώνες».

Η προκαταβολή της 2ης πρόσκλησης του ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ ανέρχεται σε 2,5 εκατ. ευρώ και για τους ορυζώνες σε 2 εκατ. ευρώ περίπου.

Σημειώνεται ότι και οι δικαιούχοι της πρώτης πρόσκλησης του ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ θα λάβουν την προκαταβολή του 2ου έτους, ύψους 1,4 εκατ. ευρώ.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Το 2018 θα κλείσει με την πληρωμή των άμεσων ενισχύσεων, οι οποίες συνολικά ανέρχονται σε 1.855.473.000 ευρώ. Από το ποσό αυτό, 1,1 δισ. ευρώ προορίζονται για τη βασική ενίσχυση, 556,6 εκατ. ευρώ για το πρασίνισμα, 37 εκατ. ευρώ για τους νέους σε ηλικία αγρότες (κάτω των 40 ετών) και 184 εκατ. ευρώ για τις συνδεδεμένες ενισχύσεις. Την Παρασκευή 26 Οκτωβρίου ο ΟΠΕΚΕΠΕ, με βάση τον προγραμματισμό του, ολοκλήρωσε την πληρωμή του 70% της προκαταβολής της Βασικής Ενίσχυσης έτους 2018, ύψους 682.648.311,48 ευρώ σε 536.247 δικαιούχους.

Μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου, λοιπόν, προγραμματίζεται η καταβολή του υπολοίπου της Βασικής Ενίσχυσης, του Πρασινίσματος και της ενίσχυσης για τους γεωργούς μικρής ηλικίας.

Επιπλέον, το δεύτερο δεκαπενθήμερο του μήνα, θα καταβληθεί η Εξισωτική Αποζημίωση ύψους 240 εκατ. ευρώ.

Comments are closed.