ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Ο Κατρούγκαλος στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ενωσης

0

Ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών και βουλευτής Μεσσηνίας του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Κατρούγκαλος, συμμετείχε χθες στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων στις Βρυξέλλες, στο οποίο συζητήθηκαν η πρόοδος των διαπραγματεύσεων για το BREXIT, το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο -δηλαδή ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης  για τα έτη 2021-2027-, η κατάσταση του κράτους δικαίου στην ΕΕ και ειδικότερα στην Πολωνία και την Ουγγαρία καθώς και η προετοιμασία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Δεκεμβρίου.

Αναφερόμενος στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο  του επόμενου μήνα ο κ. Κατρούγκαλος υποστήριξε την ανάγκη να ενισχυθούν οι αρμοδιότητες και η εικόνα της «Ευρώπης που προστατεύει», τόσο σε ότι αφορά την Ευρωπαϊκή άμυνα και την προστασία των ευρωπαϊκών συνόρων όσο και την εξίσου αναγκαία κοινωνική διάσταση της ενιαίας αγοράς. Οι ευρωπαϊκές πολιτικές, τόνισε, δεν απαντούν στο βαθμό που θα έπρεπε στην ανάγκη, η ανάπτυξη να έχει κοινωνικό πρόσημο και να καταπολεμά τις ανισότητες στο εσωτερικό και μεταξύ των κρατών. Ο κοινωνικός αναπροσανατολισμός τους αποτελεί υπαρξιακή πρόκληση για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

Επισήμανε στη συνέχεια ότι ολοκληρώθηκαν στη χώρα μας οι διαβουλεύσεις με τους πολίτες για το μέλλον της Ευρώπης, με την τρίτη μάλιστα μεγαλύτερη συμμετοχή στην ηλεκτρονική διαβούλευση μεταξύ των κρατών μελών. Υποστήριξε δε την άποψη ότι τα συμπεράσματα από τις διαβουλεύσεις αυτές πρέπει να συζητηθούν σε επόμενη συνεδρίαση του Συμβουλίου.

Στο σκέλος της συζήτησης για το Κράτος Δικαίου, ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών, τόνισε ότι η αλληλεγγύη και ο σεβασμός του κράτους δικαίου θα πρέπει να αντικατοπτρίζονται σε όλες τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης , παράλληλα όμως με την προώθηση της δημοκρατίας και των κοινωνικών δικαιωμάτων. Τα τελευταία ευρήματα του Ευρωβαρομέτρου δείχνουν την αρνητική εικόνα που έχουν οι Ευρωπαίοι πολίτες ως προς τα κρίσιμα αυτά ζητήματα. Ο κ. Κατρούγκαλος σημείωσε ότι, στην πραγματικότητα, φαινόμενα «αντιδημοκρατικού φιλελευθερισμού», προστασία δηλαδή μόνον των οικονομικών δικαιωμάτων, με παραγνώριση των κοινωνικών και της δημοκρατίας, αποτελούν καταλύτη για την ανάδυση των «ανελεύθερων δημοκρατιών». Επανέλαβε την ανάγκη ετήσιας έκθεσης για την προστασία των δικαιωμάτων και της δημοκρατίας για όλες τις χώρες της Ένωσης, προσχώρηση της ΕΕ στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη. Ως προς την εφαρμογή του άρθρου 7 της Συνθήκης στην περίπτωση της Ουγγαρίας, σε συνέχεια σχετικής απόφασης του Ευρωκοινοβουλίου, ο κ. Κατρούγκαλος υποστήριξε την ανάγκη παρουσίας του τελευταίου ενώπιον του Συμβουλίου για να ακουστούν οι απόψεις του.

Ως προς το BREXIT έγινε περιορισμένη συζήτηση, ενόψει της συνέχισης των διαπραγματεύσεων, με κύριο θέμα την εξασφάλιση της μη ύπαρξης συνόρων μεταξύ Ιρλανδίας και Ηνωμένου Βασιλείου. Ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών υπενθύμισε τα κρίσιμα για την Ελλάδα θέματα, όπως αυτά της προστασίας των γεωγραφικών προσδιορισμών των αγροτικών προϊόντων, αλλά και την ανάγκη ενημέρωσης των κρατών για την πρόοδο των διαπραγματεύσεων ιδίως στα κρίσιμα για αυτά ζητήματα.

Πριν από τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων ο κ. Κατρούγκαλος συμμετείχε ως παρατηρητής στην προπαρασκευαστική συνάντηση των Σοσιαλδημοκρατών και Προοδευτικών Υπουργών Ευρωπαϊκών υποθέσεων.

Comments are closed.