ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Θεόδωρος Σταυριανόπουλος

ΕΠΙΚΑΙΡΑ stavrianopoulos-theodoros
0

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ επιλογής των διευθυντών των σχολείων της χώρας προφανώς και χρειάζεται βελτίωση και εκσυγχρονισμό. Πρωτίστως ο εκσυγχρονισμός αφορά κυρίως στη διαδικασία της συνέντευξης, προκειμένου να αποφευχθεί η μη αντικειμενική αξιολόγηση εκ μέρους των μελών των Υπηρεσιακών Συμβουλίων.

153 Προβολές, Καμία προβολή σήμερα