ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Πέτρος Κωνσταντινέας

ΠΟΛΙΤΙΚΗ konstantineas
0

Θα ξεκινήσω την ομιλία μου με μια κοινή – πιστεύω – παραδοχή την οποία μας βρίσκει σύμφωνους σε αυτήν εδώ την αίθουσα.

93 Συνολικές προβολές, 1 Σήμερα