fbpx

Η ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΕ ΚΙΝΗΣΗ» ΚΑΙ 30 ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ Σε 6 άξονες εστιάζει ο Ηλίας Κανάκης τους αναπτυξιακούς στόχους για το Δήμο Πύλου-Νέστορος

0

ΣΕ ΕΞΙ αναπτυξιακούς άξονες εστιάζει την πολιτική του για το Δήμο Πύλου-Νέστορος ο Ηλίας Κανάκης, κατά την πρώτη επίσημη συγκέντρωση του συνδυασμού του «Κοινωνία σε Κίνηση», που θα διεκδικήσει το Δήμο στις εκλογές του Μαΐου.

κ1

«Ο Συνδυασμός μας  «Κοινωνία σε Κίνηση» θα είναι ο νικητής των εκλογών στις 19 Μαΐου. Ήρθε η ώρα να αλλάξουμε την ταυτότητα του Δήμου μας  , να απαξιώσουμε τις παλαιωμένες νοοτροπίες  και να κλείσουμε οριστικά τον κύκλο των χαμένων ευκαιριών για τον Δήμο Πύλου-Νέστορος».

κ2

Οι έξι άξονες που αναφέρθηκε ο Ηλίας Κανάκης είναι:

Ο Τουρισμός, η Κοινωνική Πολιτική και η Πολιτική της Απασχόλησης, η Εξυπηρέτηση του Δημότη, ο Πρωτογενής Τομέας, η Οικονομική Ανάπτυξη και Ευημερία και η Ασφάλεια των Πολιτών.

ΑΞΟΝΑΣ  1ος  : ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Όλα αυτά τα χρόνια στην περιοχή μας  , μετά λύπης   διαπιστώνω  ότι   ο τουρισμός  έχει μπει στον αυτόματο πιλότο. Ένα τόσο σημαντικό εργαλείο  Ανάπτυξης  κατάντησε  έρμαιο  της αδράνειας   και της έλλειψης  Στρατηγικού Σχεδιασμού.

Για την αποκατάσταση του προβλήματος  ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ μας είναι να  ενεργήσουμε με τρόπο ώστε να καταφέρουμε να επεκτείνουμε  την τόσο μικρή Τουριστική Περίοδο  και  μέσω των εμπειριών  , των  Δράσεων και την Εφαρμογή  Ορθής   Αναπτυξιακής Πολιτικής  να  ενισχύσουμε την ανταγωνιστικότητα του Τουριστικού  μας Προϊόντος  και να  συμβάλλουμε  θετικά  στην Εξωστρέφεια  και την Προβολή  του στις Χώρες του Εξωτερικού.

κ2

ΑΞΟΝΑΣ 2ος : ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Κατά την Διάρκεια της θητείας μου στόχος είναι  με κάθε δυνατό τρόπο  να επιτευχθεί  η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας των Δημοτών μας , η εφαρμογή  της  κατάλληλη κοινωνικής  προστασίας, ο κοινωνικός διάλογος, και η προώθηση της απασχόλησης.

Δέσμευση μου  είναι να εφαρμόσω την  ορθή Κοινωνική Πολιτική  δίνοντας Προτεραιότητα  σε αυτούς που την έχουν πραγματικά  ανάγκη. Για παράδειγμα όταν εντός  του Δήμου μας  διαπιστώνονται  στην ίδια οικογένεια  δυο άνεργα μέλη αυτά θα  προηγούνται  σε οποιαδήποτε θέση εργασίας  παρουσιαστεί στο Δήμο μας  ανεξαρτήτως Πολιτικών Πεποιθήσεων  ή Προτιμήσεων .

Στόχος μας είναι η σταδιακή εξασφάλιση της «ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς» με υψηλά επίπεδα απασχόλησης και μείωση του αριθμού των ανθρώπων που ζουν σε συνθήκες φτώχειας ή με τον κίνδυνο του κοινωνικού αποκλεισμού.

κ5

ΑΞΟΝΑΣ 3ος  :ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ

Κύριο Μέλημα  μας είναι να φέρουμε το Δήμο κοντά τον Δημότη. Για τη σωστή και ουσιαστική ενημέρωση των δημοτών, για την καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση και την εξοικονόμηση χρόνου, δεσμευόμαστε να ιδρύσουμε το Γραφείο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης του Δημότη .

Οι Κυριότερες λειτουργίες  του  Γραφείου Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης  θα είναι οι  έξης :

  • Να απαντά σε απορίες και ερωτήματα των δημοτών.
  • Να δέχεται και να σημειώνει υποδείξεις τις οποίες θα διαβιβάζει στα αρμόδια όργανα του Δήμου.
  • Να λαμβάνει και να καταγράφει όλα τα προβλήματα ή αιτήματα του δημότη και να τα προωθεί για άμεση, γρήγορη και αποτελεσματική επίλυση τους, να παρακολουθεί το χειρισμό τους και να πληροφορεί το δημότη για τα αποτελέσματα.
  • Να ενημερώνει για τα έργα που πραγματοποιούνται εντός των ορίων του.

Το Γραφείο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης του Δημότη  θα στοχεύει στη διαρκή βελτίωση της αποδοτικότητας της δημοτικής υπηρεσίας και της συνολικής ποιοτικής αναβάθμισης της εξυπηρέτησης των κατοίκων.

κ8

ΑΞΟΝΑΣ 4ος : ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Εδώ θα δώσουμε τα ρέστα μας και  θα  επικεντρώσουμε την Αναπτυξιακή μας Προσπάθεια. Είναι επιτακτική η ανάγκη να παρέμβουμε  άμεσα  γιατί  η Πρωτογενής Παράγωγη  του  Δήμου μας   έγινε  έρμαιο της αδιαφορίας & εγκατάλειψης.

Δέσμευση μας είναι η Δημιουργία αυτοτελούς Γραφείου Αγροτικής Παραγωγής & Νέων Καλλιεργειών με   αρμόδιο Αντιδήμαρχο.

Οι κυριότερες λειτουργίες του Γραφείου θα είναι :

-Να Ερευνά και να μελετά κάθε θέμα για την ανάπτυξη της γεωργίας, καθώς και τη διατήρηση του γεωργικού πληθυσμού στις εστίες του.

-Να Προωθεί προγράμματα εγκατάστασης νέων αγροτών και  να μεριμνά για τη σύνδεση αγροτικής παραγωγής και τουριστικής ανάπτυξης.

-Να    Συνεργάζεται με την Τεχνική υπηρεσία για τη μελέτη και εκτέλεση έργων τεχνικής υποδομής και  τοπικής σημασίας, που αφορούν στη γεωργία και ιδίως αυτών που σχετίζονται με την αγροτική οδοποιία.

-Να  Μεριμνά για την καλύτερη οργάνωση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στο πλαίσιο σχεδίων βελτίωσης.

-Να Συνεργάζεται  με τους αγρότες, τις συνεταιριστικές οργανώσεις, καθώς και  με ιδρύματα έρευνας της αγροτικής παραγωγής τους για την διερεύνηση και επισήμανση των τεχνικών και οικονομικών προβλημάτων των γεωργικών εκμεταλλεύσεων.

-Να  Παρέχει τεχνική βοήθεια για την εφαρμογή βελτιωμένων μεθόδων εργασίας, με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας των παραγομένων προϊόντων και τη μείωση κόστους παραγωγής τους.

-Να  Μεριμνά για την οργάνωση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και την εν γένει αντιμετώπιση των προβλημάτων στα διάφορα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας , στα πλαίσια των εκάστοτε εφαρμοζομένων προγραμμάτων γεωργικής και κτηνοτροφικής ανάπτυξης.

Μέσα από την Τεχνογνωσία που Διαθέτουμε θα καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να επιτύχουμε την αύξηση της Παραγωγής και κατά συνεπεία του Παραγόμενου Πλούτου.

κ1

ΑΞΟΝΑΣ 5ος : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΕΥΗΜΕΡΙΑ

Δέσμευση μας είναι η επιβολή στο πλαίσιο 3ετίας  της πολιτικής Εφαρμογής   Μηδενικών τελών  για  κάθε Νέα  Επιχείρηση   που θα εγκατασταθεί ιδιαιτέρως σε δυσμενή Σημεία του Δήμου μας.

Οποιαδήποτε νέα Επιχείρηση επιθυμεί να Δραστηριοποιηθεί στην Περιοχή μας θα επιδοτείτε μέσα από Ευρωπαϊκά Προγράμματα  για την Διασφάλιση  αφενός της βιωσιμότητάς της  και συνεπώς  την ταυτόχρονη παράγωγη  οφέλους     για  το σύνολο της Τοπικής Κοινωνίας .

Στόχος είναι η Βελτίωση της Προσβασιμότητας από Στεριά , Θάλασσα και Αέρα.

Επιπλέον ήρθε η ώρα για την Επαναλειτουργία  το Δημοτικού Γηροκομείου στο Σουληνάρι κάτι που το έχει ανάγκη η Τρίτη Ηλικία και το Χρειάζεται ο Δήμος μας.

ΑΞΟΝΑΣ 6ος –ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

Στόχος μας είναι η Δημιουργία της Δημοτικής Αστυνομίας ως υπεύθυνη λόγω της αρμοδιότητάς της  για την εποπτεία των δημόσιων χώρων του Δήμου μας, την εξασφάλιση της λειτουργικότητας, καθώς και για την γενική ασφάλεια των πολιτών.

Ήρθε η ώρα να αναδείξουμε την Πολιτιστική μας Κληρονομιά .

 Να εκμεταλλευτούμε τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα .

Το τρίπτυχο ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ –ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ-ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ  για την επίτευξη των στόχων μας, την Εξωστρέφεια του Δήμου μας   και αύξηση της Ανταγωνιστικότητας των Τοπικών μας Προϊόντων.

Ήρθε η ώρα να δοθεί ΤΕΛΟΣ στις παρεούλες , τις εργολαβικές συνάφειες και τις συγγενικές εξυπηρετήσεις.

Ήρθε η ώρα να επαναλειτουργήσουμε το Δήμο με ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ –ΣΚΛΗΡΗ ΔΟΥΛΕΙΑ-ΕΡΓΑ – ΚΑΙ ΟΧΙ ΛΟΓΙΑ.

Ο  Νίκος Καζαντζάκης πολύ σοφά έλεγε πως «Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΣΥΜΦΟΡΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΙ  ΝΑ ΚΥΒΕΡΝΟΥΝ ΤΟΥΣ ΚΑΛΥΤΕΡΟΥΣ»

Δυστυχώς αυτό  έχουμε πάθει κι εμείς οι Δημότες του Δήμου Πύλου-Νέστορος».

κ8

 

Ακολουθούν τα ονόματα των υποψηφίων:

 

  • ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ

-Αποστολόπουλος Θεόδωρος

-Λιανός Νικόλαος

 

  • ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΙΛΙΟΧΩΡΙΩΝ

-Ζωντανός Νικόλαος

-Λυμπερόπουλος Θεόδωρος

-Νικολόπουλος Δημήτριος

-Τσόπελας Γεώργιος

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΘΩΝΗΣ

-Δηλές Σπύρος

-Ζεργιώτης Γεώργιος

-Μιχαήλ Παναγιώτης

-Μπάκα Αναστασία

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΩΝΗΣ

-Αγγελόπουλος Παναγιώτης

-Μπλάνας Παναγιώτης

–Σαρδέλης Ιωάννης

-Τσώνης Δημήτριος

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΩΡΑΣ

-Αποστολοπούλου Γεωργία

-Γαρατζιώτης Νικόλαος

-Ζαχαρόπουλος Ιωάννης

-Μενέγου Μαρία

-Φουρτούνης Φώτιος

-Χριστοφιλόπουλος Σωτήριος

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΥΛΟΥ

-Θεοδωρακοπούλου –Κατσίγιαννη  Αικατερίνη

-Καρκατζούλη Αικατερίνη\

-Καστόρας Αργύριος

-Κωτσόβολος Γεώργιος

-Λαζογιάννης Γεώργιος

-Λίγγρης Γεώργιος

-Λίγγρης Ιωάννης

-Μπαλαφούτη Κωνσταντίνα

-Πετούμενος Νικόλαος

-Σαρρής Ηλίας

 

Share.