Καθορίσθηκε ο αιγιαλός στη Μικρή Μαντίνεια στις 26 Οκτωβρίου 2016.

0

 

 

 

 


Το Αυτοτελές Γραφείο (πρώην Κτηματική Υπηρεσία) Μεσσηνίας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου του Υπουργείου Οικονομικών απέστειλε στο Δήμο Καλαμάτας απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, η οποία αφορά στον διοικητικό καθορισμό και μερικό επανακαθορισμό ορίων αιγιαλού και παραλίας στην Τοπική Κοινότητα Μικρής Μαντίνειας του Δήμου Καλαμάτας. Ο καθορισμός και μερικός επανακαθmikra-mantineiaορισμός αφορά στην περιοχή νοτίως του ξενοδοχείου Messinian Bay. Η έκθεση της αρμόδιας επιτροπής έχει δημοσιευθεί στην Εφημερίδα Της Κυβερνήσεως, τεύχος Δ΄, αριθμός φύλλου 275, 4 Οκτωβρίου 2016.

Με τον τρόπο αυτό αίρεται μία ουσιαστική εκκρεμότητα που υπήρχε για τον καθορισμό του αιγιαλού, ώστε να προωθηθεί η πολεοδομική μελέτη Μικρής Μαντίνειας.
Στον παρατιθέμενο χάρτη, με κόκκινο χρώμα παριστάνεται η γραμμή αιγιαλού και με κίτρινο η γραμμή παραλίας.

 

 

Share.