fbpx

Σε δημόσια διαβούλευση μέχρι 14 Μαΐου ο “Κλεισθένης Ι” – 13 και 20 Οκτωβρίου 2019 με απλή αναλογική οι εκλογές σε Δήμους και Περιφέρειες!

0

ΠΟΙΕΣ ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΣΥΖΗΤΗΜΕΝΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ

ΜΕΤΑ τη… μαεστρία του «Καλλικράτη», την οποία είχε «ζηλέψει» ο Γιώργος Παπανδρέου το 2010, έρχεται η πολιτική επάρκεια του «Κλεισθένη», την οποία φαίνεται πως θαυμάζει ο Αλέξης Τσίπρας, που μαζί με τον υπουργό Εσωτερικών Πάνο Σκουρλέτη, επιχειρεί να κάνει ότι ο Αθηναίος πολιτικός του 6ου αι. π.Χ., ο οποίος έθεσε τις βάσεις για την τότε, δημοκρατική μεταρρύθμιση της Αθήνας. Μέσα στο Σαββατοκύριακο λοιπόν, η κυβέρνηση, έδωσε σε διαβούλευση το νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών για την μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»), το οποίο απέστειλε στους εκπροσώπους των περιφερειαρχών, των δημάρχων και των εργαζομένων στους ΟΤΑ. Αυτό που κυριαρχεί, είναι η θέσπιση της απλής αναλογικής στις αυτοδιοικητικές εκλογές, οι οποίες θα διεξαχθούν στις 13 και 20 Οκτωβρίου 2019, αντί για τον Μάιο του ίδιου έτους, καθώς αποσυνδέονται από τις ευρωεκλογές, ενώ η διάρκεια της δημοτικής και περιφερειακής περιόδου, επανέρχεται στα τέσσερα έτη, αντί για την πενταετία που ισχύει με τον «Καλλικράτη».

Ρεπορτάζ: Γεωργία Αναγνωστοπούλου

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

Το υπουργείο μάλιστα, σε ανακοίνωσή του, επισημαίνει πως το σύστημα της απλής αναλογικής, θεσπίζεται ως το σύστημα εκείνο, που στο χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης θα οδηγήσει στην αναζήτηση και επίτευξη συναίνεσης, σύγκλισης και συνεργασίας ανάμεσα στις παρατάξεις που μετέχουν στα όργανα διοίκησης, ενώ παράλληλα θα κινητοποιήσει πολίτες και υγιείς δυνάμεις, οι οποίες μέχρι σήμερα αποκλείονταν λόγω των στρεβλώσεων του ισχύοντος πλειοψηφικού εκλογικού συστήματος από τη συμμετοχή στα κοινά σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. «Με το σχέδιο νόμου επιχειρείται μια σημαντική μεταρρυθμιστική τομή στο χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με στόχευση την ουσιαστική ενίσχυση της λειτουργίας της, τη βελτίωση της αποτελεσματικότητάς της και την ταυτόχρονη ενθάρρυνση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά», αναφέρει το υπουργείο που στέκεται αναλυτικά, στα τέσσερα μέρη.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΑ 4 ΜΕΡΗ

  • Στο πρώτο, συμπεριλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πρόταση κατηγοριοποίησης των Δήμων με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, διατάξεις σχετικές με τα όργανα διοίκησης της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης, καθώς και το νέο εκλογικό σύστημα για την ανάδειξη των δημοτικών και περιφερειακών αρχών. Με την παρούσα νομοθετική πρόταση αποσυνδέεται η εποπτεία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, διασφαλίζεται το υψηλό επίπεδο και η επιστημονική επάρκεια των Εποπτών ΟΤΑ, καθώς επίσης αναπροσδιορίζεται το εύρος του ελέγχου νομιμότητας. Ενισχύονται επίσης οι θεσμοί συμμετοχής και δημοσίου διαλόγου στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και θεσπίζεται το πλαίσιο για τη διεξαγωγή δημοτικού και περιφερειακού δημοψηφίσματος. Επιπλέον περιλαμβάνονται ρυθμίσεις για την ενίσχυση της αναπτυξιακής δράσης και τη βελτίωση της οικονομικής λειτουργίας των ΟΤΑ. Θεσπίζονται ομοίως όργανα και διαδικασία καταγραφής, αξιολόγησης και ανακαθορισμού των αρμοδιοτήτων σε επίπεδο Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αποκεντρωμένων διοικήσεων και κεντρικής διοίκησης, αρμοδιότητες οι οποίες όχι μόνο είναι κατάσπαρτες σε εκατοντάδες κανονιστικά κείμενα αλλά ενίοτε είναι ανορθολογικά, και ως εκ τούτου αναποτελεσματικά, απονεμημένες. Ενισχύεται ο λόγος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο νομοθετικό έργο, καθώς θα συμμετέχει σε όργανο το οποίο θα γνωμοδοτεί για διατάξεις σχεδίων νόμων που αφορούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση, απονέμοντας π.χ μια νέα αρμοδιότητα σε αυτή.
  • Με το Μέρος Δεύτερο επιχειρείται η ενίσχυση των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φ.Ο.Δ.Σ.Α.) με τη θέσπιση νέων κανόνων λειτουργίας σε πλήρη εναρμόνιση με το κοινοτικό και συνταγματικό περιβαλλοντικό κεκτημένο και στοχεύοντας στην πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων, στη μείωση της παραγωγής και σε μία, εν γένει, περιβαλλοντικά ενδεδειγμένη διαχείριση που θα καλύπτει το σύνολο της χώρας και θα συμβάλει στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων και στην προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος.
  • Με το Μέρος Τρίτο προτείνονται ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη και ταχύτερη άσκηση των αρμοδιοτήτων που σχετίζονται με την απονομή της ιθαγένειας και την πολιτογράφηση,
  • ενώ στο Μέρος Τέταρτο θεσπίζονται λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του υπουργείου Εσωτερικών», επισημαίνεται στην ανακοίνωση, στην οποία επίσης τονίζεται ότι οι απόψεις και προτάσεις που θα υποβληθούν, θα ληφθούν υπόψη για τη βελτίωση των προτεινόμενων ρυθμίσεων και πως οι διατάξεις του Μέρους Δεύτερου έχουν ήδη υποβληθεί σε δημόσια διαβούλευση από την 25.1.2018 και για επαρκές χρονικό διάστημα, γι’ αυτό και δεν αποτελούν μέρος της διαβούλευσης.

ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ

Με βάση το νέο εκλογικό σύστημα που εισάγει το υπουργείο λοιπόν, το σύνολο των εδρών του Δημοτικού και Περιφερειακού Συμβουλίου κατανέμεται στους συνδυασμούς που έλαβαν μέρος στις εκλογές, ανάλογα με τον αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβαν στον α’ γύρο. Αν κανένας συνδυασμός δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των έγκυρων ψηφοδελτίων, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται την επόμενη Κυριακή (β’ γύρος), ανάμεσα μόνο στους υποψήφιους δημάρχους και περιφερειάρχες των δύο συνδυασμών που έλαβαν τις περισσότερες ψήφους. Όλοι οι τακτικοί και αναπληρωματικοί σύμβουλοι εκλέγονται με βάση την πρώτη ψηφοφορία (α’ γύρος), σύμφωνα με τους σταυρούς προτίμησης που έλαβε καθένας στην ψηφοφορία αυτή, ενώ οι Δήμοι διακρίνονται σε έξι κατηγορίες, με βάση τον πληθυσμό τους, τα ιδιαίτερα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά τους, τα βασικά χαρακτηριστικά της οικονομικής δραστηριότητας εντός των ορίων τους, το βαθμό αστικοποίησής τους, την ένταξή τους ή μη σε ευρύτερα πολεοδομικά συγκροτήματα μητροπολιτικού χαρακτήρα και τη θέση τους στη διοικητική διαίρεση της χώρας.

ΟΙ 6 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

  1. Δήμοι μητροπολιτικών κέντρων, στους οποίους υπάγονται όλοι οι Δήμοι των πολεοδομικών συγκροτημάτων της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης.
  2. Μεγάλοι ηπειρωτικοί Δήμοι και πρωτεύουσες νομών με πληθυσμό άνω των 25.000 κατοίκων.
  3. Μεσαίοι ηπειρωτικοί Δήμοι, με πληθυσμό άνω των 10.000 και έως 25.000 κατοίκων.
  1. Μικροί ηπειρωτικοί και μικροί ορεινοί Δήμοι, με πληθυσμό κάτω των 10.000 κατοίκων.
  2. Μεγάλοι και μεσαίοι νησιωτικοί Δήμοι, με πληθυσμό άνω των 3.500 κατοίκων και τέλος,
  3. μικροί νησιωτικοί Δήμοι, όπου υπάγονται όλοι οι νησιωτικοί δήμοι, με πληθυσμό έως 3.500 κατοίκους.

Το νομοσχέδιο, για το οποίο η δημόσια διαβούλευση θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα 14 Μαΐου στις 3 μετά το μεσημέρι, διαρθρώνεται συνολικά, σε 237 άρθρα.

Share.