ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Μ. Σπυράκη: Διαβεβαιώσεις της Κομισιόν για προστασία της φέτας και ελιών καλαμών στη Νότια Αφρική

0

Εγγυήσεις για την προστασία των ελληνικών προϊόντων Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) και ειδικά για την ελληνική φέτα και τις ελιές Καλαμών, στην αγορά της Νότιας  Αφρικής, παρέχει η Κομισιόν ,μετά από ερώτηση που κατέθεσε η ευρωβουλευτής της ΝΔ και του ΕΛΚ, Μαρία Σπυράκη.
Αφορμή για την ερώτηση της κ. Σπυράκη στάθηκε η υπογραφή της Συμφωνίας Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης μεταξύ της ΕΕ και της Κοινότητας για την ανάπτυξη της Μεσημβρινής Αφρικής στην οποία δεν γίνεται ειδική αναφορά στην  ονομασία της φέτας ως ελληνικού μόνο προϊόντος.
Στην ευρωβουλευτή της ΝΔ και του ΕΛΚ απάντησε ο Φιλ Χόγκαν, Επίτροπος αρμόδιος για την Γεωργία και την Αγροτική Ανάπτυξη, οποίος διευκρίνισε ότι η σχετική συμφωνία δεν περιορίζει την εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ για τις γεωγραφικές ενδείξεις (συμπεριλαμβανομένων των προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης (ΠΟΠ)), το οποίο θα εξακολουθεί να ισχύει και να προστατεύει ονομασίες όπως η ονομασία «Φέτα» στα 28 κράτη μέλη, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο όπως και πριν την έναρξη ισχύος.
«Τόσο η ονομασία «Φέτα» όσο και η ονομασία «Ελιές Καλαμών» αναγνωρίζονται και προστατεύονται στη Νότια Αφρική σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο» απάντησε χαρακτηριστικά ο αρμόδιος Επίτροπος.
Η Μαρία Σπυράκη στην ερώτησή της, αναφέρει: «Την 1/6/2016, το Συμβούλιο ενέκρινε, εξ ονόματος της ΕΕ, την υπογραφή και προσωρινή εφαρμογή της Συμφωνίας Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης μεταξύ της ΕΕ και της ομάδας ΣΟΕΣ της Κοινότητας για την Ανάπτυξη της Μεσημβρινής Αφρικής.

spyrakh-2

Η υπογραφή της συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης θα πραγματοποιηθεί στις 10/6/2016. Στη συμφωνία δεν αναγνωρίζεται η ταυτότητα και η ονομασία της φέτας ως ελληνικού μόνο προϊόντος. Δηλαδή, παραγωγοί από τη Ν. Αφρική θα μπορούν να παράγουν, να εμπορεύονται και να εξάγουν τυροκομικά προϊόντα, υπό την επωνυμία «South Africa Feta», «Feta style» ή «Feta type».
Πρακτικά, ακυρώνεται το καθεστώς προστασίας ΠΟΠ για τη ελληνική φέτα και την ονομασία της. Από τη λίστα της προστασίας ΠΟΠ εξαιρούνται και οι ελιές Καλαμών, υπό την προϋπόθεση μη παραπλάνησης του καταναλωτή αναφορικά με την περιοχή προέλευσης.
Τα ζητήματα αυτά αποκτούν σημασία εν όψει και άλλων εν εξελίξει διαπραγματεύσεων εμπορικών συμφωνιών, όπως η ΤΤIP.

Ερωτάται η Επιτροπή:

  1. Περιορίζει η προαναφερόμενη εμπορική συμφωνία μεταξύ ΕΕ και τρίτης χώρας την εφαρμογή διατάξεων του ενωσιακού δικαίου, όπως αυτό που αφορά τα προϊόντα ΠΟΠ;
  2. Στη βάση ποιων διατάξεων και με ποια διαδικασία εξαιρέθηκαν από τη λίστα των προϊόντων ΠΟΠ η ελληνική φέτα και οι ελιές καλαμών;»
  3. Ποιες ήταν οι θέσεις των κρατών μελών σχετικά με το συγκεκριμένο ζήτημα κατά τη σχετική διαπραγμάτευση;

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Στην απάντησή της η Κομισιόν αναφέρει: «Η συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης (ΣΟΕΣ) μεταξύ των κρατών της ΕΕ και της Κοινότητας για την Ανάπτυξη της Μεσημβρινής Αφρικής (ΚΑΜΑ) δεν περιορίζει την εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ για τις γεωγραφικές ενδείξεις (συμπεριλαμβανομένων των προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης (ΠΟΠ)), το οποίο θα εξακολουθεί να ισχύει και να προστατεύει ονομασίες όπως η ονομασία «Φέτα» στα 28 κράτη μέλη, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο όπως και πριν την έναρξη ισχύος της ΣΟΕΣ με την ΚΑΜΑ.

  1. Τόσο η ονομασία «Φέτα» όσο και η ονομασία «Ελιές Καλαμών» αναγνωρίζονται και προστατεύονται στη Νότια Αφρική σύμφωνα με τις διατάξεις της ΣΟΕΣ. Η ΣΟΕΣ με την ΚΑΜΑ δεν επιτρέπει αυτή τη στιγμή να καταστεί η φέτα γενική ονομασία και επιβάλλει περιορισμούς ως προς την επισήμανση και απαιτήσεις ώστε να μπορούν οι καταναλωτές να διακρίνουν με ευκολία το γνήσιο προϊόν στην αγορά της Νοτίου Αφρικής. Η εναλλακτική λύση θα ήταν να διατηρηθεί η παρούσα κατάσταση ως έχει, πράγμα που θα σήμαινε καμία απολύτως ειδική προστασία για την ΠΟΠ «Φέτα».
  2. Τα κράτη μέλη της ΕΕ ενημερώνονταν σε τακτά διαστήματα για την εξέλιξη των διαπραγματεύσεων, και όσον αφορά την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων, τόσο σε διμερές επίπεδο όσο και στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Εμπορικής Πολιτικής από το 2011, όταν υπεβλήθη ο κατάλογος των γεωγραφικών ενδείξεων της ΕΕ που προτάθηκαν για προστασία».

 

 

Leave a Reply