ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Με ειδικό λογισμικό η εφορία θα «αρπάζει» αυτόματα τις καταθέσεις των οφειλετών από τη νέα χρονιά!

0

Ειδικό νέο λογισμικό στα συστήματα των ηλεκτρονικών υπολογιστών των εφοριών θα ορίζει ημερομηνία που θα γίνεται η κατάσχεση μετρητών χωρίς πλέον η εφορία να μπορεί να επέμβει στο σύστημα. Από το 2017 λοιπόν,  χωρίς τη φυσική παρουσία εφοριακών θα γίνονται οι κατασχέσεις καθώς το νέο αυτοματοποιημένο σύστημα θα εντοπίζει τους οφειλέτες του δημοσίου και θα λαμβάνει μέτρα για τη διασφάλιση των συμφερόντων του δημοσίου.

Το νέο λογισμικό με το που περάσει η ημερομηνία πληρωμής κάποιου φόρου θα το καταχωρεί ως ληξιπρόθεσμη οφειλή και σε 15 μέρες θα στέλνεται σήμα προς τις τράπεζες για κατάσχεση μετρητών από τους τραπεζικούς λογαριασμούς και στα δικαστικά τμήματα των εφοριών προκειμένου να αναζητηθεί η περιουσία του οφειλέτη (ακίνητα, σκάφη κ.λ.π.).

Σε συνδυασμό με το αυτοματοποιημένο σύστημα πλειστηριασμών βγαίνει επί της ουσίας από τη μέση ο ανθρώπινος παράγοντας ή διαφορετικά η κρίση του εφόρου, με την οποία σήμερα μπορεί να ανασταλεί η κατάσχεση για λόγους ανωτέρας βίας.

Η κυβέρνηση με βάση το προσχέδιο του επικαιροποιημένου μνημονίου δεσμεύεται για:

  • Τη δημιουργία ειδικού λογισμικού για την περαιτέρω αυτοματοποίηση της είσπραξης οφειλών με μία πλήρως αυτοματοποιημένη διαδικασία κατασχέσεων.
  • Τον διαχωρισμό των ληξιπρόθεσμων σε εισπράξιμα και μη και διαγραφή όσων κρίνονται ανεπίδεκτα είσπραξης.
  • Ενεργοποίηση διατάξεων νόμου έως τον Μάρτιο του 2017, η οποία θα περιλαμβάνει «ελάφρυνση χρέους» για ανείσπρακτο ΦΠΑ που σχετίζεται με απλήρωτα τιμολόγια αγαθών και υπηρεσιών.
  • Μελέτη, έως τον Μάρτιο του 2017, της πιθανότητας εισαγωγής ενός συστήματος τακτικών μηνιαίων πληρωμών, των φόρων μεμονωμένων φορολογούμενων.
  • Η Φορολογική Διοίκηση και το ΚΕΑΟ θα πρέπει έως το Φεβρουάριο του 2017 να κατηγοριοποιήσουν τους οφειλέτες με βάση την οικονομική τους κατάσταση σε συνάρτηση με την ικανότητα να πληρώσουν, κάνοντας μία λίστα των μεγαλύτερων οφειλετών. Η ιεράρχηση των υποθέσεων θα γίνει με βάση τις προοπτικές είσπραξης. Διαφορετικά δεν θα μπορέσει να τεθεί σε εφαρμογή η διαδικασία είσπραξης φόρων και εισφορών από τη φορολογική διοίκηση.

Υπό τη σκέπη των οικονομικών εισαγγελέων συστήνεται το 2017 ειδικό σώμα ελεγκτών το οποίο θα χειρίζεται μεγάλες υποθέσεις φοροδιαφυγής και διαφθοράς.

Leave a Reply