ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Παράταση της σύμβασης για την αντικατάσταση υλικού επικάλυψης στην Τέντα

0

Αποφασίσθηκε η παράταση της σύμβασης για την αντικατάσταση του υλικού επικάλυψης στην «Τέντα» διότι ενώ έχει πραγματοποιηθεί η προμήθειά του από τον ανάδοχο δεν είναι δυνατή η τοποθέτηση του λόγω συνεχών βροχοπτώσεων.

Leave a Reply