ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Αγωγή στο Δήμο Καλαμάτας από συμβασιούχους στην Καθαριότητα!

0

25 εργαζόμενοι στην Καθαριότητα, των οποίων οι συμβάσεις έχουν παραταθεί μέχρι 31 Μαρτίου 2018, κατέθεσαν αγωγή εναντίον του Δήμου Καλαμάτας, με την οποία ζητούν να αναγνωρισθεί ότι η σχέση εργασίας τους είναι αορίστου χρόνου και ότι αποσκοπεί στην κάλυψη παγίων και διαρκών αναγκών του Δήμου, καθώς και να υποχρεωθεί ο Δήμος να τους απασχολεί και μετά τη λήξη των συμβάσεων ορισμένου χρόνου.

Comments are closed.