ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Νέο λιθόστρωτο στο Λαδά από το Δήμο Καλαμάτας

0

Εντελώς, αναμένεται να αλλάξει η εικόνα στο Λαδά του Ταϋγέτου, καθώς εγκρίθηκε η προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Ταμείου Ανάπτυξής της και του Δήμου Καλαμάτας, για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή λιθόστρωτης οδού Τ.Κ. Λαδά Δήμου Καλαμάτας» που θα στοιχίσει 132.000 ευρώ.
Η υπό ανακατασκευή κοινοτική οδός στην περιοχή, βρίσκεται στο ανατολικό άκρο του οικισμού και είναι συνολικού μήκους 225 μ. Είναι τσιμεντοστρωμένη και η μελέτη, προτείνει την κατασκευή νέου λιθόστρωτου, που θα ενοποιεί το δίκτυο των πρόσφατα κατασκευασμένων, από τον Δήμο καλντεριμιών.
Οι λίθοι που θα επιλεγούν, θα πρέπει να είναι αναλόγου τύπου και απόχρωσης με εκείνους του υφισταμένου δικτύου πεζοδρόμων, ώστε να εξασφαλιστεί η ομοιομορφία και η συνέχεια στην περιοχή και η προτεινόμενη λιθόστρωση θα εδράζεται στην υπάρχουσα τσιμεντόστρωση της οδού, αφού λόγω των δικτύων ύδρευσης και απορροής ομβρίων είναι δύσκολο να αποξηλωθεί το σκυρόδεμα και να τοποθετηθεί η νέα λιθόστρωση επί φυσικού εδάφους. Το νέο λιθόστρωτο θα κατασκευασθεί σύμφωνα με τις υπάρχουσες κλίσεις της οδού, που κρίνονται ικανοποιητικές, ενώ αν κριθεί απαραίτητο κατά τη διάρκεια της κατασκευής, είναι δυνατόν να γίνουν μικροβελτιώσεις.
Επίσης, όπως επισημάνθηκε στη διάρκεια της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας, θα ανακατασκευασθούν οι λίθινοι τοίχοι αντιστήριξης.

Comments are closed.