fbpx

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ : Το Δημοτικό Συμβούλιο συνεδρίασε στις 26 Φεβρουαρίου 2019

0

Το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας συνήλθε στην 3η/2019 συνεδρίαση την Τρίτη 26 Φεβρουαρίου 2019 και έλαβε αποφάσεις επί πλήθους θεμάτων, τα σημαντικότερα από τα οποία είναι τα εξής:

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
INFOPOINT

Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε τη μελέτη και την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης, στην Πρόσκληση με Κωδικό ΒΑΑ2 και Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ 3320 του ΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου, του έργου «Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού Πληροφορικής και Επικοινωνιών Συστήματος Ηλεκτρονικής Πληροφόρησης Πολιτών και Επισκεπτών στην Πόλη της Καλαμάτας». Πρόκειται για μελέτη προϋπολογισμού 237.447,60 € με ΦΠΑ, σχετικά με παρέμβαση που εντάσσεται στη Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ), την οποίαν έχει εκπονήσει ο Δήμος Καλαμάτας και έχει προϋπολογισμό ύψους 9.165.000 €.
Στη στρατηγική αυτή αναδεικνύεται η αξία του τουρισμού, που αποτελεί το δυναμικότερο κλάδο του τριτογενούς τομέα για την τοπική οικονομία και την μελλοντική ανάπτυξη της περιοχής. Όπως καταγράφεται στο κείμενο της στρατηγικής, υπάρχει έλλειψη υποδομών και εγκαταστάσεων, ιδιαίτερα νέας τεχνολογίας, για την υποστήριξη του τουρισμού και του πολιτισμού, ενώ υπάρχει ανάγκη για τη δημιουργία εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης των επιβατών κρουαζιέρας, καθώς και ανάγκη ανάδειξης των στοιχείων ταυτότητας και αναγνωρισιμότητας της περιοχής της Καλαμάτας.
Για το λόγο αυτό, ένα από τα κύρια επιδιωκόμενα αποτελέσματα της ΣΒΑΑ είναι η προώθηση των αρχών της «έξυπνης πόλης», με αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών, για την προώθηση και υποστήριξη της τοπικής τουριστικής ανάπτυξης και του πολιτισμού.

ΔΥΟ INFOPOINTS

Ν1

Ενδεικτική διαμόρφωση

Στο πλαίσιο αυτό, προτείνεται η δημιουργία δύο καινοτόμων τουριστικών καταστημάτων πληροφόρησης («Infopoints») στην πόλη της Καλαμάτας, τα οποία εντάσσονται στον Ειδικό Στόχο 3.3. του ΣΒΑΑ «Ειδικές δράσεις ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς».
Αυτά θα βρίσκονται στις κύριες περιοχές παρέμβασης του ΣΒΑΑ: το ένα στο Ιστορικό Κέντρο, που θα στεγαστεί στο κτήριο του ιστορικού Δημαρχείου και το δεύτερο στην παραλιακή ζώνη, σε επισκέψιμο χώρο μεγέθους περιπτέρου, που θα κατασκευασθεί εκ νέου και θα τοποθετηθεί σε πολυσύχναστο σημείο, πολύ κοντά και στο χώρο άφιξης των κρουαζιερόπλοιων.
Τα δύο αυτά τουριστικά καταστήματα θα είναι ηλεκτρονικά συνδεδεμένα μεταξύ τους. Στο πρώτο, που θα στεγάζεται σε χώρους του Ιστορικού Δημαρχείου της Καλαμάτας, θα λειτουργούν δέκα διαδραστικά συστήματα, ενώ στο δεύτερο, που θα βρίσκεται στην παραλιακή ζώνη της Καλαμάτας, θα λειτουργούν τρία διαδραστικά συστήματα.
Τα συστήματα αυτά θα αξιοποιούν τεχνολογίες αιχμής και θα παρέχουν στους επισκέπτες σύγχρονους και βιωματικούς τρόπους πληροφόρησης, στοχεύοντας στην ολοκληρωμένη ενημέρωση τόσο των επισκεπτών όσο και του τοπικού πληθυσμού για τουριστικά και πολιτιστικά θέματα της πόλης, καθώς και στην προώθηση τοπικών προϊόντων.
Η χρήση παρόμοιων συστημάτων από διάφορους φορείς, έως τώρα, έχει δείξει ότι προσφέρουν μία εμπειρία ιδιαίτερα ευχάριστη και ενδιαφέρουσα, που θυμούνται έντονα και με θετικό τρόπο οι επισκέπτες. Τα συστήματα αυτά είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικά για την παρουσίαση και εμπέδωση της διαθέσιμης πληροφορίας και για το λόγο αυτό έχουν χρησιμοποιηθεί σε τουριστικά καταστήματα παγκοσμίως, αλλά και σε διάφορες εκθέσεις για άλλους προωθητικούς σκοπούς.
Η προτεινόμενη δημιουργία τουριστικών καταστημάτων, που προσφέρουν ιδιαίτερα πλούσια και πρωτότυπη διαδραστική εμπειρία, αναμένεται να δώσει τη μέγιστη δυνατή ώθηση στην προώθηση του τουριστικού και πολιτιστικού προϊόντος της περιοχής, αφού εκτιμάται πως θα γίνουν σημεία αναφοράς με μεγάλη επισκεψιμότητα τόσο από επισκέπτες όσο και από κατοίκους της περιοχής. Επίσης, αναμένεται να συμβάλουν σημαντικά στην αύξηση του αριθμού των επισκέψεων σε ενισχυόμενες τοποθεσίες πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και πόλους έλξης επισκεπτών. Η ποικιλομορφία των προτεινόμενων συστημάτων αναμένεται να δώσει τη δυνατότητα ώστε το τουριστικό κατάστημα που θα βρίσκεται στο κτήριο του ιστορικού Δημαρχείου να χρησιμοποιηθεί στο μέλλον και για άλλους συναφείς σκοπούς, όπως θεματικές εκθέσεις, προβολές και άλλες προωθητικές ενέργειες του Δήμου.
Επιπλέον, ένας από τους βασικούς στόχους του έργου είναι η δημιουργία ενιαίας υποδομής διατήρησης και καταλογογράφησης ψηφιακού περιεχομένου για τον Δήμο Καλαμάτας, το οποίο θα είναι διαθέσιμο και με τη μορφή ανοιχτών δεδομένων (open data), που θα επιτρέπει τη διάχυση και διάθεσή του, καθώς και τη χρήση του από ιδιώτες, με σκοπό τη στήριξη των προσπαθειών τους για την κατασκευή σχετικών εφαρμογών και ιστοσελίδων.
Συνολικά, τα καταστήματα αυτά αναμένεται να προαγάγουν σημαντικά τη σύνδεση της περιοχής μας με την καινοτομία και την τεχνολογία και να συμβάλουν αποτελεσματικά στην ανάδειξη των στοιχείων ταυτότητας και αναγνωρισιμότητάς της (δημιουργία και προώθηση city branding).

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
ΚΤΗΡΙΟΥ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ

 Ν2

Εγκρίθηκε η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δημοτική Φιλαρμονική Καλαμάτας» και του Δήμου Καλαμάτας για την υλοποίηση του έργου «Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικών Κτηρίων – Δημοτική Φιλαρμονική Καλαμάτας». Επίσης, δόθηκε έγκριση σχετικά με τη μελέτη του έργου «Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικών Κτηρίων – Δημοτική Φιλαρμονική Καλαμάτας» και για την υποβολής πρότασης χρηματοδότησης αυτού στην πρόσκληση με κωδικό: ΒΑΑ3 με Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ 3366/30-10-2018 της Ε.Υ.Δ. Επιχειρησιακού Προγράμματος «Πελοπόννησος 2014-2020». Η μελέτη έχει προϋπολογισμό 390.000,00 € με το ΦΠΑ και προβλέπει την ενεργειακή αναβάθμιση του κτηρίου της Δημοτικής Φιλαρμονικής Καλαμάτας με τους εξής τρόπους: εσωτερική θερμομόνωση της τοιχοποιΐας, θερμομόνωση του δώματος, αντικατάσταση όλων των κουφωμάτων του κτηρίου, αντικατάσταση του υπάρχοντος λέβητα με λέβητα πετρελαίου νέας τεχνολογίας, αντικατάσταση των υπαρχουσών κλιματιστικών μονάδων με νέες, τύπου inverter, καθώς και αντικατάσταση όλων των φωτιστικών από νέα φωτιστικά τύπου LED.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ
ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

Ν3

Το Σώμα ενέκρινε τη διενέργεια ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης των πολυσύχναστων παραλιών του Δήμου Καλαμάτας για το έτος 2019, προϋπολογισμού 155.832,85 € με ΦΠΑ.
Ο ∆ήµος Καλαμάτας θα αναθέσει, µετά από διαγωνισμό, την προαναφερόµενη ναυαγοσωστική υπηρεσία σε ανάδοχο που θα διαθέτει το προσωπικό, τον εξοπλισµό και την τεχνογνωσία απαραίτητα για την καλή εκτέλεσή του.
Προβλέπεται η εκτέλεση της ναυαγοσωστικής υπηρεσίας στην παραλιακή ζώνη του Δήµου Καλαμάτας ως εξής:
α) ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (έως το δυτικό όριο του ξενοδοχείου “FILOXENIA”): Οριοθετηµένη περιοχή της παραλίας συνολικού µήκους 2.200 µ.,

β) ΑΛΜΥΡΟΣ: Οριοθετηµένη περιοχή της παραλίας συνολικού µήκους 400µ., και

γ) ΜΙΚΡΗ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑ: Οριοθετηµένη περιοχή της παραλίας συνολικού µήκους 400µ.

Οι ναυαγοσώστες θα προσφέρουν υπηρεσίες στα παρακάτω σηµεία της παραλίας του Δήµου:
Α) 6 ναυαγοσωστικά βάθρα στην Ανατολική Παραλία Καλαμάτας
Β) ένα στην παραλία Αλμυρού
Γ) ένα στην παραλία Μικρής Μαντίνειας.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει το απαραίτητο προσωπικό, δηλαδή τους ναυαγοσώστες και όλα τα υλικά, τεχνικά και µηχανικά µέσα, όπως π.χ. μηχανοκίνητο επαγγελµατικό µικρό σκάφος ολικού µήκους τουλάχιστον 3,30 µ. ναυαγοσωστικό αυτοκίνητο, 8 βάθρα κ.λπ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ
ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Eγκρίθηκε η επιχορήγηση των παρακάτω συλλόγων – φορέων:
I. «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΝΕΔΟΥΣΑΙΩΝ», για τη διοργάνωση Δρώμενου Ευετηρίας – Καρναβαλιού
II. «ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΟΥΡΙΑΣ », για τη διοργάνωση εκδήλωσης την Καθαρά Δευτέρα
III. «ΣΥΛΛΟΓΟΥ ¨ΕΛΛΗΝΟΜΝΗΜΟΝΕΣ¨», για τη συμμετοχή του στη διοργάνωση εκδήλωσης για την απελευθέρωση της Καλαμάτας στις 23-3-2019
IV. «ΣΥΛΛΟΓΟΥ ¨ΟΜΑΔΑ ΝΕΩΝ Η ΔΗΜΙΟΒΙΤΙΣΣΑ¨», για τη διοργάνωση αποκριάτικης εκδήλωσης
V. «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΛAIΪΚΩΝ», για τη διοργάνωση αποκριάτικων εκδηλώσεων
VI. «ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 3ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨», για τη διοργάνωση θεατρικής παράστασης
VII. «ΣΥΛΛΟΓΟΥ ¨ΕΛΛΗΝΟΓΕΩΡΓΙΑΝΗ ΕΝΩΣΗ ΠΟΝΤΟΣ¨», για τη διοργάνωση συναυλίας φιλίας
VIII. «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΛΑΜΙΟΥ ¨Η ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ¨», για τη διοργάνωση αποκριάτικων εκδηλώσεων
IX. «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΣΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣ ΑΚΟΒΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ¨ΠΟΣΕΙΔΩΝ¨», για τη διοργάνωση αποκριάτικων εκδηλώσεων
X. «ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ¨Ο ΠΟΣΕΙΔΩΝ¨», για τη διοργάνωση αγώνων σκάκι
XI. «ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΕΖΟΠΟΡΩΝ ΟΡΕΙΒΑΤΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ¨ΕΥΚΛΗΣ¨», για τη διοργάνωση ποδηλατικών αγώνων
XII. «ΕΝΟΡΙΑΚΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΕΛΕΝΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ», για τη διοργάνωση εκδηλώσεων και πολιτιστικών & κοινωνικών δράσεων.

Ο ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΤΗΣ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ

Εγκρίθηκε η υπ’ αριθμ. 5/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Φιλαρμονικής Καλαμάτας, η οποία αφορά στην έγκριση του οικονομικού απολογισμού 2018 του νομικού προσώπου. Ο απολογισμός οικον. έτους 2018 ανακεφαλαιωτικά παρουσιάζει:

ΕΣΟΔΑ

415.693,91 €

ΕΞΟΔΑ

392.095,74 €

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

23.598,17 €

Πηγή: Δήμος Καλαμάτας

Share.