fbpx

Δρομολογούνται δάνεια έως 2 δισ. ευρώ με ευνοϊκότερους όρους για τους νέους αγρότες!

0

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ Συμβούλιο Νέων Αγροτών (CEJA) εξέφρασε την ικανοποίησή του για την κοινή πρωτοβουλία, με στόχο τη βελτίωση των δυνατοτήτων χρηματοδότησης των νέων στον κλάδο.

«Ο επίτροπος Χόγκαν και η ομάδα του απέδειξαν την προσήλωσή τους στο μέλλον του πρωτογενούς τομέα, απαντώντας σε μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τους νέους αγρότες σε όλη την Ευρώπη: την πρόσβαση στη χρηματοδότηση», δήλωσε από το βήμα της διάσκεψης ο πρόεδρος της CEJA, Jannes Maes. «Η πρωτοβουλία είναι πολλά υποσχόμενη και θα προσφέρει ζωτική στήριξη στους νέους που επιθυμούν να εισέλθουν ή να παραμείνουν στον τομέα», συμπλήρωσε ο ίδιος.

Είναι ένα νέο πρόγραμμα που εστιάζει στους νέους αγρότες, προσφέροντας σε επιχειρήσεις του πρωτογενούς τομέα ευνοϊκότερους όρους δανειοδότησης, και το παρουσίασε στις Βρυξέλλες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ). Στόχος της κοινής αυτής πρωτοβουλίας είναι να συμβάλει στην ανάπτυξη και στην ανταγωνιστικότητα στους τομείς της γεωργίας και της βιοοικονομίας.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Πιο συγκεκριμένα, ο Ευρωπαίος επίτροπος Γεωργίας, Φιλ Χόγκαν, και ο αντιπρόεδρος της ΕΤΕπ, Άντριου ΜακΝτάουελ, ανακοίνωσαν μια δέσμη δανείων ύψους 1 δισ. ευρώ, με κίνητρο την αύξηση της πρόσβασης των αγροτών της ΕΕ, και ιδίως των νέων, στη χρηματοδότηση.

Το εν λόγω πρόγραμμα θα παράσχει στους αγρότες ελκυστικότερους όρους χρηματοδότησης, όπως χαμηλότερα επιτόκια, μεγαλύτερες περιόδους αποπληρωμής που φτάνουν μέχρι τα 15 έτη (σε σύγκριση με τον μέσο όρο πέντε έως επτά ετών των εμπορικών τραπεζών) και περιόδους χάριτος μέχρι πέντε έτη.

Σε επίπεδο κρατών-μελών, το πρόγραμμα δανειοδότησης θα αποτελέσει αντικείμενο διαχείρισης από τράπεζες και εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης που δραστηριοποιούνται σε ολόκληρη την ΕΕ, δίνοντας προτεραιότητα στους νέους αγρότες.

Επιπλέον, οι συμμετέχουσες τράπεζες θα πρέπει να προβούν σε χορήγηση δανείων που να αντιστοιχούν στο ύψος του ποσού για το οποίο έγινε δέσμευση από την ΕΤΕπ. Κατά συνέπεια, το συνολικό ποσό δανειοδότησης μπορεί να ανέλθει έως και στα 2 δισ. ευρώ.

Η κύρια συνιστώσα της πρωτοβουλίας περιλαμβάνει ένα πρόγραμμα χορήγησης δανείων, ύψους 700 εκατομμυρίων ευρώ, για μικρομεσαίες αγροτικές επιχειρήσεις, με ελάχιστο ποσοστό της τάξης του 10% δεσμευμένο αποκλειστικά για αγρότες ηλικίας κάτω των 41 ετών.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΚΕΝΟ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

«Με αυτήν τη νέα πρωτοβουλία, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων προσβλέπει στη μελλοντική εξέλιξη του τομέα και αντιμετωπίζει ένα σημαντικό κενό της αγοράς, ήτοι την έλλειψη πρόσβασης των γεωργών σε χρηματοδότηση, ιδίως σε ό,τι αφορά την επόμενη γενιά γεωργών», σχολίασε ο αντιπρόεδρος της ΕΤΕπ, Άντριου ΜακΝτάουελ. «Το εν λόγω πρόγραμμα δανειοδότησης θα στηρίξει, επίσης, την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα στον τομέα της γεωργίας/βιοοικονομίας, με τη διατήρηση και τη δημιουργία απασχόλησης στις αγροτικές και παράκτιες περιφέρειες».

Να σημειωθεί, επίσης, ότι δύο πιλοτικά δάνεια, συνολικού ύψους 275 εκατ. ευρώ, πρόκειται σύντομα να τεθούν σε εφαρμογή σε Γαλλία και Ιταλία μέσω του εν λόγω προγράμματος. Αυτά προορίζονται ειδικά για τους νέους γεωργούς (75 εκατ. ευρώ) και για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής (200 εκατ. ευρώ).

Οι αγροτικές επιχειρήσεις εμφανίζουν σε γενικές γραμμές μικρότερο ποσοστό επιτυχίας από ό,τι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε άλλους κλάδους, καθώς οι αιτήσεις δανείων τους είναι πιο πιθανό να απορριφθούν άμεσα από τις τράπεζες

ΥΨΗΛΟ ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ

Στη σχετική διάσκεψη, με θέμα την «Αντιμετώπιση της αστάθειας των τιμών και των χρηματοδοτικών αναγκών των νέων αγροτών και της γεωργίας», αξιωματούχοι της ΕΤΕπ παρουσίασαν τα αποτελέσματα πρόσφατης έρευνας για τις συνθήκες δανειοδότησης σε δείγμα περίπου 7.600 αγροτών σε 24 κράτη-μέλη της ΕΕ. Οι τάσεις που αποτυπώθηκαν επιβεβαιώνουν την αντίληψη ότι οι αγροτικές επιχειρήσεις εμφανίζουν σε γενικές γραμμές μικρότερο ποσοστό επιτυχίας από ό,τι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε άλλους κλάδους, καθώς οι αιτήσεις δανείων τους είναι πιο πιθανό να απορριφθούν άμεσα από τις τράπεζες.

Η κατάσταση είναι ακόμη χειρότερη για τους νέους αγρότες, οι οποίοι συχνά δεν διαθέτουν τις απαραίτητες εγγυήσεις και την εμπειρία, συνεπώς έχουν υψηλότερο κίνδυνο αθέτησης και αντιμετωπίζονται πιο επιφυλακτικά από το τραπεζικό σύστημα. Το 2017, το 27% των αιτήσεων δανειοδότησης που υποβλήθηκαν σε τράπεζες από νέους αγρότες της ΕΕ απορρίφθηκε, σε σύγκριση με το ποσοστό απορρίψεων αιτήσεων από λοιπές εκμεταλλεύσεις, το οποίο περιορίστηκε μόλις στο 9%.

«Η πρόσβαση σε χρηματοδότηση είναι ζωτικής σημασίας και συχνά αποτελεί εμπόδιο για τους νέους που επιθυμούν να γίνουν γεωργοί», επιβεβαίωσε ο αρμόδιος για θέματα γεωργίας, επίτροπος Φιλ Χόγκαν, αναφερόμενος στη συγκυρία της πρωτοβουλίας για το νέο πρόγραμμα δανειοδότησης.

«Δεδομένου ότι το 11% των Ευρωπαίων αγροτών είναι ηλικίας κάτω των 40 ετών, η στήριξη των νέων στον τομέα αποτελεί προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τη νέα ΚΑΠ μετά το 2020. Χαίρομαι ιδιαίτερα για το γεγονός ότι αυτή η νέα κοινή πρωτοβουλία είναι επιχειρησιακά έτοιμη», πρόσθεσε.

Share.