fbpx

«Φωτιά στα τόπια» του μετεκλογικού πολιτικού σκηνικού στην Πελοπόννησο!

0

ΜΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ του 5ου Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που αφορά προσυμβατικό έλεγχο έργου στην Π.Ε. Κορινθίας, βάζει «φωτιά στα τόπια» του μετεκλογικού πολιτικού σκηνικού στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Η κατά πλειοψηφία απόφαση του 5ου Κλιμακίου του Ελεγκτικού συνεδρίου αφορά σε σχέδιο σύμβασης, που κρίθηκε «μη νόμιμο» μεταξύ της Περιφέρειας και της Εταιρείας «Β. Τατούλης & Σία Ο.Ε.».

Η ΑΠΟΦΑΣΗ

Σύμφωνα με την απόφαση:

«…Η συγγενική σχέση μεταξύ του διαχειριστή και εκπροσώπου της ομόρρυθμης εταιρείας “Β. Τατούλης & Σία O.E.” η οποία αναδείχθηκε ανάδοχος του έργου και του περιφερειάρχη Πελοποννήσου εμπίπτει στο υποκειμενικό πεδίο της παραγράφου 3 του ως άνω άρθρου (σ.σ. άρθρο 24 του νόμου 4412/2016), ανεξαρτήτως του γεγονότος ότι ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου δεν συμμετείχε στην Οικονομική Επιτροπή”.

Και προσθέτει: “…ο μεν ανάδοχος παραβίασε την υποχρέωση του να γνωστοποιήσει τυχόν ύπαρξη κατάστασης σύγκρουσης συμφερόντων, η δε αναθέτουσα αρχή παραβίασε την υποχρέωση της να λάβει τα μέτρα εκείνα που είναι αναγκαία για τη διασφάλιση των αρχών της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης των συμμετασχόντων. Και τούτο, πολλώ δεν μάλλον ενόψει και του υψηλού ποσοστού  έκπτωσης που πρόσφερε ο αναδειχθείς ανάδοχος.

Οι ως άνω δε διαπιστωθείσες πλημμέλειες παρίστανται κατά την κρίση μας ουσιώδεις και για το λόγο αυτό κρίνεται ότι η κατακύρωση του ελεγχόμενου έργου στον οικονομικό φορέα “Β. Τατούλης & Σία O.E.” είναι μη νόμιμη».

ΔΗΛΩΣΗ ΝΙΚΑ

Για την απόφαση αυτή ήταν ενήμερος όταν  ρωτήθηκε ο νεοεκλεγείς περιφερειάρχης Παν. Νίκας προχθές στην Κορινθία όπου επιδεικνύοντάς την (φωτό) μεταξύ άλλων δήλωσε:

«Δεν είναι προσωπική μας υπόθεση τα θέματα που διαχειριζόμαστε, αλλά προσφοράς στον τόπο και έχουμε την υποχρέωση να τηρούμε τις βασικές δημοκρατικές αρχές. Εγώ ποτέ στη ζωή μου δεν έχω κάνει κάτι εναντίον κάποιου ανθρώπου ηθελημένα. Αυτά που έρχονται, θα επιβεβαιώσουν πλήρως, όσα με επιμονή έλεγα την προεκλογική περίοδο και τα επαναλαμβάνω, Τα παιδιά μας, τα αδέρφια μας και η οικογένειά μας, δεν έχουν καμία σχέση με τα δημόσια έργα και πράγματα. Εδώ δεν είναι οικογενειακή επιχείρηση ή συμφέροντα! Προέχουν τα συμφέροντα του λαού και αν καταντήσαμε όπως καταντήσαμε ως τόπος, είναι εξαιτίας του τρόπου που διαχειριστήκαμε τα δημόσια πράγματα και κυρίως τα οικονομικά», δήλωσε ο κ. Νίκας, σημειώνοντας πως δεν παριστάνει τον οικονομικό εισαγγελέα, ούτε επιδίδεται σε κυνήγι… μαγισσών. Είναι προφανές όμως ότι θα ελέγξω με πολύ έμπειρους ανθρώπους ό,τι παραλάβω».

ΣΚΛΗΡΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

«Για πολιτικό πανικό Νίκα και Δέδε», κάνει λόγο η απάντηση της Περιφερειακής Αρχής και προσθέτει στον τίτλο της σχετικής ανακοίνωσης: «ρίχνουν λάσπη για να «νομιμοποιήσουν» τη συνεργασία τους».

Η ανακοίνωση της Περιφέρειας, ιδιαίτερα αιχμηρή πολιτικά αναφέρει:

«Οι διάφοροι εκπρόσωποι των κομμάτων, που έθεσαν υποψηφιότητα για περιφερειάρχες συνεχίζουν να περιφέρουν δεξιά και αριστερά, ακόμα και μετεκλογικά, την παντελή άγνοιά τους για τα θέματα της Πελοποννήσου, καθώς και την έλλειψη προγραμματικού λόγου και έχουν αναγάγει ως μοναδικό προσωπικό και πολιτικό τους διακύβευμα τον εξοβελισμό (!) της οικογένειας του Πέτρου Τατούλη, δεν μπορούν πλέον να κρυφτούν.

Η επικείμενη ανοίκεια συνεργασία Νίκα – Δέδε, η οποία είναι προφανές ότι δεν ταυτίζεται σε καμία προγραμματική συμφωνία ή ιδεολογική θέση παρά μόνο στη μοιρασιά θέσεων εξουσίας, θυμίζει τη συνεργασία Σύριζα – Ανελ, όπου στη βάση δήθεν «πολιτικής κάθαρσης» ευτέλισε το δημόσιο διάλογο και την πολιτική ζωή του τόπου.

Τα γνωστά «τρωκτικά» της εξουσίας προσπαθούν να παρουσιάσουν ως θησαυρό για την «καταστροφή» του Πέτρου Τατούλη αντίγραφο της πράξης του 5ου Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που αφορά προσυμβατικό έλεγχο έργου στην Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας, που έχει σύμφωνα με τα πρακτικά της επιτροπής διαγωνισμού αναδειχθεί μειοδότης του έργου «Συντήρηση – αποκατάσταση βλαβών οδικού δικτύου της περιοχής του Ισθμού». Για το διαγωνισμό έχει τηρηθεί απαρέγκλιτα η διαδικασία του άρθρου 98 του Νόμου 4412/2016 και η δημοπρασία έχει γίνει σύμφωνα με την ανοιχτή διαδικασία του ΕΣΗΔΗΣ (ηλεκτρονικός διαγωνισμός). Η επιτροπή διαγωνισμού, σύμφωνα με την προβλεπόμενη εκ του νόμου διαδικασία, εισηγήθηκε στην οικονομική επιτροπή την ανάθεση του έργου στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «Β.Τατούλης & ΣΙΑ Ο.Ε. και Δ.Τ. ΚΑΣΤΑΤ Τεχνική», ο οποίος υπέβαλε τη συμφερότερη οικονομικά προσφορά.

Η οικονομική επιτροπή ενέκρινε το πρακτικό του διαγωνισμού ως όφειλε, σύμφωνα με τη νομοθεσία, και η απόφασή της νομιμοποιήθηκε από τον ελεγκτή νομιμότητας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Όπως προβλέπεται από τη διαδικασία υπογραφής της σύμβασης κάθε δημόσιου έργου, πριν την υπογραφή της οποιαδήποτε σύμβασης υποβάλλεται φάκελος στο αρμόδιο τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου προς έγκριση.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση για πρώτη φορά μετά από εννέα χρόνια, που ακολουθείται πιστά η ίδια διαδικασία για τις αποφάσεις που αφορούν τη συγκεκριμένη και όλες τις εταιρείες, διατυπώθηκε διαφορετική γνώμη από τα μέλη του τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ενώ η πρόεδρος εξέφρασε άλλη άποψη.

ΠΟΛΛΕΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΧΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΓΚΡΙΘΕΙ…

Με δεδομένο ότι πολλές αντίστοιχες συμβάσεις έχουν ομόφωνα εγκριθεί από το ίδιο τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχει ήδη ανατεθεί σε νομικό γραφείο η εφαρμογή των διατάξεων του νόμου για άσκηση αίτησης ανάκλησης της συγκεκριμένης απόφασης.

Σε ό,τι αφορά τη συκοφαντική για την περιφερειακή αρχή και ψευδή επί της ουσίας άποψη που διατυπώνεται δημόσια για δήθεν μεγάλο ποσοστό έκπτωσης, προς αποκατάσταση της αλήθειας γνωρίζεται ότι στο σύνολο των εταιρειών που συμμετέχουν στις διαγωνιστικές διαδικασίες είναι σύνηθες τα ποσοστά έκπτωσης να ξεπερνούν το 60%, χωρίς ποτέ οι αρμόδιες υπηρεσίες να έχουν εκφράσει όποια αντίρρηση ή να έχουν διατυπώσει αντίθετη άποψη.

Ένα ζήτημα λοιπόν καθαρά διοικητικής φύσεως και πάγια διαδικασία κατακύρωσης δημοσίων έργων και συνοδεύει απαραιτήτως το σύνολο των συμβάσεων που έχουν υπογραφεί, προσπαθούν να το παραποιήσουν μόνο και μόνο για να συνεχίσουν το σχέδιο «πολιτικής εκτέλεσης» της προσωπικότητας του Πέτρου Τατούλη.

Ο Πέτρος Τατούλης έχει δηλώσει παρών και έχει δεσμευτεί στους Πελοποννησίους ότι θα δώσει αγώνα στο πλαίσιο των συλλογικών οργάνων και στην κοινωνία των πολιτών προκειμένου η πορεία της Πελοποννήσου να μην ανακοπεί και να προστατευτεί η δημοκρατία.

«ΑΝΘΡΑΚΑΣ» ΕΙΝΑΙ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΟΜΕΝΟΣ «ΘΗΣΑΥΡΟΣ»…

Αναφορικά με το «θησαυρό» που περιφέρουν διάφοροι τους ενημερώνουμε ότι είναι «άνθρακας».

Η πολιτική ανηθικότητα με την οποία συνεχίζουν να πορεύονται εναντίον του Πέτρου Τατούλη, των συνεργατών του και των οικογενειών τους, με την ακατάσχετη ψευδολογία και συκοφαντία τους, στοιχεία ενός σύγχρονου γκεμπελισμού, θα βρουν την απάντησή τους από το ίδιο το αποτέλεσμα της κάλπης της 26ης Μαΐου. Εκεί όπου διατυπώθηκε η άποψη των Πελοποννησίων».

Share.